Menu
Nå starter arbeidet med å beskytte bruene i Trekantsambandet mot rustskader. FOTO: STATENS VEGVESEN

Skal stanse rustskader på bruene

Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune har et felles prosjekt for å vedlikeholde E39 Stordabrua og fylkesvei 542 Bømlabrua. Når arbeidet starter mandag vil ikke trafikken bli påvirket.

Av Egil M Solberg | 01.04.2023 16:04:35

Vedlikehold: Mange har kanskje observert at entreprenørene har stilt seg opp på Føyno, rett ved tunnelåpningen.

– Arbeidet foregår først i nordenden av brua, over tunnelen. Etter hvert vil prosjektet flytte til brua, sier prosjektleder Trond Ingve Mølstre (Vegvesenet) og Kristoffer Hove (Vestland fylkeskommune).

Stordabrua ble trukket først. Nødvendige forberedelser er gjort i løpet av høsten. Nå starter arbeidet, og det skal være ferdig til høsten.

Arbeidet med Bømlabrua starter opp våren 2024, og skal være ferdig i september samme år.

Det er signert kontrakt på kr 227.803.348,00 pluss mva for vedlikehold av de to bruene.

– Vi har lyst ut arbeidet som et fellesprosjekt fordi vi da kan løse arbeidsoppgavene mer effektivt. Bruene ligger tett inntil hverandre, noe som gjør det mulig å bruke samme spesialutstyr på begge bruene, sier Hove og Mølstre.

Dette må gjøres

Mer konkret skal Statens vegvesen avfukte støttekablene, samt foreta noe overflatebehandling av bærekablene og hengestagene på Stordabrua.

Det samme gjør Vestland fylkeskommune på Bømlabrua neste år.

Begge bruene er bygget i 2000. Stordabrua 1078,5 meter lang, og Bømlabrua 999.

Hvorfor er brovedlikehold viktig?

Hengebruer i kystnære områder er spesielt utsatt for skader på grunn av fukt og sjøvann. Bruene skal derfor ha et avfuktingssystem for bærekablene.

Dette har manglet på begge bruene, og må settes på plass slik at det ikke over tid oppstår skader som kan overstige bruenes kapasitet.

Broer og brokonstruksjoner er tæret på av tidens tann. Vær og vind, salt sjøsprøyt og temperaturendringer kan gi rust og ulike typer slitasjeskader på fundamenter, rekkverk, bruheller, brutårn og stag.

– Vedlikehold av bruer handler om å ta vare på det vi har, til beste for både trafikanter og miljø. Drift er å holde veien åpen i dag, vedlikehold skal sikre at vi kan gjøre det i morgen, slik at vi kan utføre vårt samfunnsoppdrag om å gi trafikantene et trygt og forutsigbart tilgjengelig transportsystem også i fremtiden, avslutter Mølstre og Hove.

Flere nyheter: