Menu
Haugesund sykehus: FOTO: Eirik Dankel

Skal spare 170 millioner i Helse Fonna

Helse Fonna styrer mot et underskudd på 130-170 millioner kroner i år.

Av Egil M Solberg | 02.11.2023 20:29:12

Sykehus: Økonomirapporten for september viser et positivt avvik på 5,6 millioner kroner, men det er fortsatt et akkumulert underskudd på 130 millioner kroner.

Styret uttrykte alvorlig bekymring for situasjonen og forventer et økonomisk resultat som er mye bedre enn den reviderte prognosen på 170 millioner kroner i underskudd.

For å begrense underskuddet har det blitt innført to konkrete kortsiktige tiltak.

Det første tiltaket innebærer en ansettelsesstopp for alt personell unntatt de fem klinikkene, mens det andre tiltaket handler om å redusere eller stoppe bruken av innleid personell og konsulenter.

Men styremøtet avdekket at disse tiltakene ikke er tilstrekkelige, og det ble bedt om et mer realistisk budsjettforslag for 2024.

Flere nyheter: