Menu
Fporsikringsbransjen venter erstatningsutbetnger på flere hundre millioner kroner etter ekstremværet Hans. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB

Skadene etter Hans anslås å koste 500 millioner kroner

Erstatningene på de innmeldte skadene etter uværet Hans kan anslagsvis bli på 500 millioner kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

Av NTB | 08.08.2023 20:54:38

Ulykker og naturkatastrofer: Hittil har ekstremværet Hans ført til rundt 2500 skader på hus, bygninger, innbo og tomter.

Finans Norge og Norsk Naturskadepool understreker at anslagene er foreløpige, og det vil bli langt flere skademeldinger fremover.

– Forsikringsselskapene melder om stor pågang fra berørte kunder, og mange melder inn skader etter som Hans forflytter seg gjennom landet, sier kommunikasjonsansvarlig Stine Neverdal i Norsk Naturskadepool.

Det er mange skader i kjellere og underetasjer. Forsikringsnæringen jobber for fullt med å hjelpe de rammede, sammen med blant annet brannvesenet. Også restverdiredningstjenesten (RVR), som er et samarbeid mellom forsikringsselskapene og brannvesenet, bidrar med å pumpe ut vann.

– Skadetallene kommer til å utvikle seg mye de neste dagene. Ekstremværet Hans har allerede gjort stor skade. Hva dette ender med til slutt, vet vi ikke nå, sier Neverdal.

I tillegg til de forsikringsmeldte skadene kommer skader på blant annet veier og annen infrastruktur som ikke dekkes av private forsikringer.

Flere nyheter: