Menu
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kom med sterk kritikk da han la fram rapporten om stortingspolitikernes økonomiske ordninger torsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sju stortingspolitikere har fått mer enn 100.000 kroner for mye i etterlønn

Sju stortingspolitikere har fått mer enn 100.000 kroner for mye i etterlønn siden 2013, ifølge Riksrevisjonen. Til sammen har minst 51 politikere fått for mye.

Av NTB | 27.04.2023 14:14:10

Sju representanter har fått mellom 50.000 og 99.000 kroner for mye i etterlønn.

Til sammen har minst 51 personer fått for mye penger etter at de gikk av som stortingsrepresentanter, enten i 2013, 2017 eller 2021.

Det tilsvarer en tredel av alle som har fått etterlønn, fratredelsesytelse eller begge deler, viser Riksrevisjonens rapport, som ble lagt fram torsdag.

Men hvis representantene har annen lønn i perioden, faller ytelsene bort, eller så får de mindre utbetalt, såkalt avkorting.

De som har fått utbetalt for mye, har altså ikke meldt ifra om alle inntekter eller annen informasjon som har betydning for ordningen.

Representantene er selv er ansvarlige for å melde inn inntekter og andre opplysninger. Imidlertid har Stortinget vært for dårlig til å informere om reglene og kontrollere sakene, ifølge rapporten.

For halvparten av de 51 som har fått for mye, er beløpet på under 25.000 kroner.

For ytterligere åtte representanter er det uklart hvor mye utbetalingene skal avkortes med. To representanters utbetalinger har blitt avkortet med for høyt beløp, som betyr at de har fått for lite i utbetaling.

Representanter som går av etter valg, kan søke om å få fratredelsesytelse i inntil tre måneder. Etter disse tre månedene er omme, kan de søke om å få etterlønn i inntil ett år. Rundt 80 prosent av representantene som gikk av etter de tre siste stortingsvalgene, har fått penger gjennom disse ordningene.

– Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at flere av landets folkevalgte ikke har overholdt opplysningsplikten, skriver de.

Flere nyheter: