Menu
USA kommer trolig ikke til å kutte renten før til neste år, noe som betyr at Norges Bank også kommer til å vente, spår sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Trolig ikke rentekutt før til neste år

På rentemøtet i neste uke kommer trolig Norges Bank til å signalisere at det ikke blir rentekutt i år, tror sjeføkonom i Sparebank 1. – Kronen er for svak.

Av NTB | 22.04.2024 11:40:29

Økonomi og næringsliv: – Høy lønnsvekst, svak produktivitetsvekst og en stadig økende offentlig sektor som får finansiering fra et økende oljefond, er en negativ spiral for kronen. Norges Bank må trolig vente til USA begynner å kutte renten, for å unngå en svekkelse av kronen, skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 i sin rapport for april.

Norges Bank holder rentemøte 3. mai, etter at den amerikanske sentralbanken har holdt sitt 1. mai.

– Stadig flere land ruster kraftig opp og flagger hjem produksjon, noe som bidrar til økt vekst og til å holde prisveksten høy. Verden glir sakte inn i en krigsøkonomi, noe som preger både rente og aksjemarkedet, skriver Holvik.

Hun viser også til hjelpepakken til Ukraina, Israel og Taiwan på 95 milliarder dollar som USA vedtok i helgen.

– Flere europeiske land må følge etter. Det vil gi økt aktivitet, investering og behov for arbeidskraft. Prisveksten vil av denne grunn holde seg høy globalt fremover, og det er ikke sikkert det er behov for å kutte renten i USA i år, skriver hun.

Dessuten øker oljefondet kraftig, delvis som følge av svakere kronekurs, noe som vil gi økt pengebruk over statsbudsjettet neste år, mener Holvik.

Globalt vil prisveksten holde seg høy framover, blant annet som følge av økende geopolitisk spenninger, klimakrise, krig og terror.

Holvik peker også på at lønnsoppgjøret ble høyere enn det Norges Bank hadde i sine prognoser, og at boligprisene stiger på grunn av lav boligbygging mens høy innvandring øker etterspørselen.

(©NTB)

Flere nyheter: