Menu
En innsatt i Bodø fengsel fikk ikke ta med seg medisinsk cannabis inn i Bodø fengsel. Foto: Jessie Wardarski / AP / NTB

Sivilombudet gir fengselsinnsatt medhold i cannabissak

Sivilombud Hanne Harlem mener det var et ugyldig vedtak å nekte en mann medisinsk cannabis i Bodø fengsel.

Av NTB | 18.09.2023 15:32:41

Medisin og helse: Mannen hadde fått utskrevet cannabisen av en lege i Nederland, men fengselet mente det måtte en resept fra en norsk lege til, skriver Rett24.

Saken stammer fra sommeren 2021. Mannens fastlege hadde bekreftet behovet for legemiddelet, og det var lovlig brakt inn til Norge, men han fikk likevel ikke ta det med inn i Bodø fengsel da han møtte til soning.

Tilstanden til mannen ble raskt verre, og kort tid senere fikk han innvilget midlertidig soningsavbrudd. Da han senere ble innsatt på nytt, fikk han likevel fortsatt ikke ta med seg cannabis inn i fengselet.

Medisinsk cannabis kan kun utskrives av offentlig ansatte spesialister i Norge, ikke allmennleger, og da kun etter strenge regler.

Sivilombudet mener imidlertid at inngrepet ikke var forankret klart nok i det norske regelverket.

– Vedtaket om å nekte klageren å bruke det aktuelle legemiddelet var et inngrep etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102. (…) Både saksbehandlingsfeilene og de materielle feilene medfører at vedtaket må anses ugyldig, heter det i ombudets uttalelse.

(©NTB)

Flere nyheter: