Menu
Senterpartiet åpner døra for kjernekraft, men sier nei til makspris på strøm. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Senterpartiet vil lukte på kjernekraft

Senterpartiet går inn for å hente inn mer kunnskap om kjernekraft. Partiet sier også nei til elektrifisering av Melkøya.

Av NTB | 18.03.2023 18:04:06

Økonomi og næringsliv: Det ble klart på Senterpartiets landsmøte i Trondheim lørdag.

Strømsaken var på forhånd ventet å bli en av de store sakene på landsmøtet, men etter en kort debatt ble innstillingen fra resolusjonskomiteen i det store og hele vedtatt.

– Vi ser at flere land rundt oss igjen satser på kjernekraft for å sikre forsyningssikkerhet og stabilitet i energisystemene sine, heter det i resolusjonen.

Samtidig peker Sp på at det fortsatt er store utfordringer knyttet til atomsikkerhet, avfallshåndtering og kostnad.

– I dag har vi sannsynligvis verken kompetanse, regulatorisk rammeverk eller et ordentlig kunnskapsgrunnlag til å gå nærmere inn i et slikt ordskifte utover det rent konseptuelle. Det vil uansett ta lang tid, erkjenner Senterpartiet – som samtidig mener tiden er inne for å hente inn mer kunnskap og satse planmessig på ytterligere forskning og kompetansebygging.

– Som nasjon vil vi uansett måtte forholde oss til dette, heter det i resolusjonen.

– Planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må stanses da dette setter en effektiv stopper for annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark, heter det i punktet som ble vedtatt.

Partiet stemte imidlertid ned flere forslag om makspris og regulering av eksport.

Derimot ble partiets motstand mot EUs fjerde energimarkedspakke stadfestet.

− Det norske kraftsystemet må baseres på gjensidig utveksling, ikke en eksportstrategi som driver norske strømpriser opp. Norge skal ikke være Europas batteri, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson Ole André Myhrvold.

– Fremdeles er det nødvendig å ta ytterligere grep for å sikre mer nasjonal kontroll og varig lavere kraftpriser for norske hjem og bedrifter, sier han.

Senterpartiet mener det er behov for mer kunnskap om nye energikilder som kan bli relevante i fremtiden, som kjernekraft.

Kun på ett punkt, om elektrifisering av Melkøya, gikk et flertall på landsmøtet imot komiteens innstilling.

(©NTB)

Flere nyheter: