Menu
Senterpartiet åpner døra for kjernekraft, men sier nei til makspris på strøm. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Senterpartiet sier nei til elektrifisering av Melkøya – vil snuse på kjernekraft

Senterpartiet åpner for å hente inn mer kunnskap om kjernekraft. Partiet sier også nei til elektrifisering av Melkøya.

Av NTB | 18.03.2023 19:24:00

Økonomi og næringsliv: Det ble klart på Senterpartiets landsmøte i Trondheim lørdag.

Strømsaken var på forhånd ventet å bli en av de store sakene på landsmøtet, og hele elleve av 16 fylkeslag hadde levert inn forslag om endringer i kraftpolitikken.

Blant annet ønsket mange at regjeringen må bli langt hardere i klypa overfor EU, og at norske strømpriser må frikobles fra det europeiske markedet.

Men etter en kort debatt ble en langt mildere innstilling fra resolusjonskomiteen i det store og hele vedtatt.

– Planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må stanses da dette setter en effektiv stopper for annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark, heter det i punktet som ble vedtatt.

Regjeringen må derfor si nei til Equinors søknad om å få bruke inntil 3,6 terawattimer i året, mener Sp-landsmøtet.

Partiet stemte imidlertid ned flere forslag om makspris og regulering av eksport.

– Vi ser at flere land rundt oss igjen satser på kjernekraft for å sikre forsyningssikkerhet og stabilitet i energisystemene sine, heter det i resolusjonen.

Samtidig påpeker Sp at det fortsatt er store utfordringer knyttet til atomsikkerhet, avfallshåndtering og kostnad.

– I dag har vi sannsynligvis verken kompetanse, regulatorisk rammeverk eller et ordentlig kunnskapsgrunnlag til å gå nærmere inn i et slikt ordskifte utover det rent konseptuelle. Det vil uansett ta lang tid, erkjenner Senterpartiet.

Men tida er uansett inne for å hente inn mer kunnskap, slår partiet fast.

– Som nasjon vil vi uansett måtte forholde oss til dette, heter det i resolusjonen.

− Det norske kraftsystemet må baseres på gjensidig utveksling, ikke en eksportstrategi som driver norske strømpriser opp. Norge skal ikke være Europas batteri, sier partiets energipolitiske talsperson Ole André Myhrvold.

– Fremdeles er det nødvendig å ta ytterligere grep for å sikre mer nasjonal kontroll og varig lavere kraftpriser for norske hjem og bedrifter, sier han.

Kun på ett punkt, om elektrifisering av Melkøya, gikk et flertall på landsmøtet imot komiteens innstilling.

Senterpartiet mener det er behov for mer kunnskap om nye energikilder som kan bli relevante i fremtiden, som kjernekraft.

Samtidig ble Sps motstand mot EUs fjerde energimarkedspakke stadfestet.

(©NTB)

Flere nyheter: