Menu
Gro-Anita Mykjåland (Sp), her sammen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (t.h.) i 2022. Mykjåland reagerer på at Høyres utspill i debatten om nye kraftkabler til Danmark og prissmitte til Norge.Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

SP: Høyre ønsker prissmitten på strøm velkommen

Senterpartiet sier Høyre viser sitt sanne ansikt når de går inn for å øke overføringskapasiteten i strømnettet mellom Norge og Danmark.

Av NTB | 28.01.2024 08:03:13

Økonomi og næringsliv: – Høyre viser sitt sanne ansikt i denne strømdebatten. Samtidig som de ønsker å øke prissmitten fra Europa, har de sagt at de vil innføre EUs fjerde energipakke, noe som vil være å avstå mer suverenitet til EU. Samtidig vil de selge seg ned i Statkraft, sier Gro-Anita Mykjåland (Sp) til NTB.

Stortingsrepresentanten fra Agder sitter i energikomiteen på Stortinget og er Senterpartiets energipolitiske talsperson.

Etter at partilederen hennes, og landets finansminister, Trygve Slagsvold Vedum før jul uttalte at partiet ikke ville at de to eldste strømkablene mellom Norge og Danmark skulle fornyes når de når teknisk levealder i 2026, har debatten gått.

Sist ut var Høyre som i forrige uke betegnet Vedum som populistisk og lettvint med sine bastante konklusjoner om å kutte i overføringskapasiteten til Danmark før en faglig vurdering forelå.

– En fortsatt sterk forbindelse til Danmark vil kunne sikre oss billig strøm fra danske og europeiske vindkraftverk når det blåser for fullt, noe som gjør at vi kan holde igjen vann i magasinene, sa blant annet Nikolai Astrup i Høyre til NTB.

I fjor eksporterte Norge om lag dobbelt så mye strøm til Danmark som det ble importert, viser tall fra Statnett. Dette utgjorde 6 TWh av de totalt 17,9 TWh, eller ganske nøyaktig en tredel, som utgjorde den samlede norske nettoeksporten.

Mens Høyre beskylder finansminister Trygve Slagsvold Vedum for å være populistisk i debatten om å fornye to av fire strømkabler mellom Norge og Danmark, svarer nå Senterpartiet at Høyre forsøker å utvide overføringskapasitet for norsk strøm uten at det er dekning for det.

Hun viser til at kablene som nå blir for gamle i 2026, allerede i 2014 fikk sin erstatning da en ny sjøkabel, Skagerrak 4-forbindelsen, ble lagt. Mens de to eldste kablene til sammen har en overføringskapasitet på 550 MW, har de to nyere en samlet kapasitet på 1140 MW.

– En erstatning for de to gamle kablene er allerede bygget. Dersom vi nå skal bygge ut mer enn det som har vært planlagt, og med det vi nå vet om prissmitte fra utlandet, så vil dette kunne påvirke prisene i Norge enda mer, sier Mykjåland.

Der blir det understreket at Skagerrak-forbindelsen, som den heter, er svært viktig for balanseringen i det nordiske kraftsystemet.

– Arbeidene er i en svært tidlig fase, og det vil ta tid før et løsningsvalg kan besluttes, skriver Statnett i brevet til NVE.

Mykjåland mener at Høyres utspill illustrerer hvordan partiet i Stortinget presser på for å bringe Norge nærmere Europa og EU i kraftpolitikken. På motsatt side forsøker Senterpartiet og flere av opposisjonspartiene å holde igjen. Også internt i Arbeiderpartiet er det ulike oppfatninger om Norge bør øke overføringskapasiteten til Danmark.

– Høyre prøver å utnytte en dårlig hukommelse for å knytte Norge enda mer opp til det europeiske strømmarkedet, sier Mykjåland.

Uavhengig av den politiske debatten varslet Statnett i oktober at de, i samarbeid med danske Energinett, har startet et felles prosjekt for å se på tekniske løsninger dersom kablene skal moderniseres.

(©NTB)

Flere nyheter: