Menu
Undersøkelsen er en del av et europeisk samarbeid. EUs statistikkorgan, Eurostat, publiserer resultater fra undersøkelsen slik at man kan sammenligne voksnes læring i mange europeiske land. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Seks av ti voksne tok utdanning i fjor

Undersøkelsen om læring blant voksne viser at 58 prosent av menn og 62 prosent av kvinner i alderen 25 til 64 år i 2022 hadde fått en form for opplæring.

Av NTB | 28.11.2023 10:20:00

Fritid: Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører Undersøkelsen om læring blant voksne hvert femte år for å kartlegge voksnes deltakelse i utdanning og læring gjennom kurs og seminarer det siste året.

I 2022 var det 60 prosent i alderen 25–65 år som hadde deltatt i formell utdanning eller ikke-formell opplæring siste 12 måneder. Det var på nivå med i 2017.

Andelen er rundt 75 prosent blant dem mellom 25 til 34 år, og faller litt med alderen.

Det er en sammenheng mellom deltakelse i utdanning- og læringsaktiviteter og arbeidstilknytning. Blant heltidsansatte var det 67 prosent som hadde deltatt i formell utdanning og ikke-formell opplæring siste året, mens andelen var 50 prosent blant arbeidsledige og 58 prosent blant deltidsarbeidende.

Blant heltids- og deltidsansatte svarer 7 og 9 prosent at de ikke deltok i utdannings- og læringsaktiviteter, men kunne ønsket seg det. Blant arbeidsledige er det en større andel, 21 prosent, som sier de ikke har deltatt i læringsaktiviteter, men er motivert til å delta i mer formell utdanning eller ikke-formell opplæring.

(©NTB)

Flere nyheter: