Menu

Seks ansatte og kunder i regnskapsfirma dømt for omfattende økonomisk kriminalitet

Seks menn er dømt for blant annet skattesvik, hvitvasking og økonomisk utroskap i et regnskapsfirma. To av dem er ansatt, mens andre er kunder i selskapet.

Av NTB | 23.06.2023 11:28:50

Kriminalitet og rettsvesen: Flere av de seks er dømt til fengsel, én av dem i seks år. De øvrige er dømt til kortere fengselsstraffer eller betinget fengsel med prøvetid.

Oslo politidistrikt og Skatteetaten har jobbet sammen om saken over lengre tid.

– Etterforskningen avdekket omfattende økonomisk kriminalitet, der regnskapsfirmaet også involverte kundene sine i straffbare handlinger, opplyser Oslo-politiet.

– Skatteetaten anmelder de alvorligste sakene, og er opptatt av at våre anmeldelser blir fulgt opp, og at grov skattekriminalitet straffeforfølges. Derfor gjør vi det vi kan for å bistå politiet, og er tilfreds med at slike saker blir påtalt og fører til straff, sier skattekrimsjef Erik Nilsen.

Saken gikk for retten fra begynnelsen av januar til midten av mars i år. Dommen kom fredag.

– Resultatet er i det vesentlige i tråd med påtalemyndighetens påstand. Jeg oppfatter at domstolen i stor grad har sluttet seg til våre anførsler, sier aktor i saken, politiadvokat Carl Johan Løken.

Det var sju tiltalte i saken, men én av dem, en svensk statsborger, ble frikjent. Han var tiltalt for økonomisk kriminalitet knyttet til skatt- og avgiftsunndragelser.

– Vår klient er godt fornøyd med å bli trodd av retten, og at han nå er frifunnet i denne saken som har vært en stor belastning for ham over tid, sier hans forsvarere, advokatene Arnt Angell og Kristian Gjendemsjø.

Blant annet ble det laget fiktive fakturaer for å skjule økonomisk utroskap.

– Vi skal nå bruke tid til å sette oss grundigere inn i dommen, som er svært omfattende, sier Løken.

Flere nyheter: