Menu
Olje- og energiminister Terje Aasland redegjorde for Stortinget om Fosen-saken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Samiske aktivister: – Helt ulogisk at vindkrafta på Fosen får fortsette

Det er ikke rettslig grunnlag for verken å fjerne eller stanse vindturbinene på Fosen, mener regjeringen. En logisk kortslutning, mener samiske aktivister.

Av NTB | 13.03.2023 15:24:00

Økonomi og næringsliv: Mandag redegjorde olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for den betente Fosen-saken i Stortinget. Der slo han fast at det er feil å lese høyesterettsdommen, som slår fast at konsesjonen som ble gitt til to vindkraftverk på Fosen, bryter med samenes rettigheter, som at vindkraftverkene må rives.

– Departementets vurdering at det ikke er rettslig grunnlag for en slik tolkning. Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort. Inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig, sa Aasland.

– Det henger ikke på greip at konsesjonen er ugyldig, men at drifta likevel ikke er ulovlig. Det er en logisk kortslutning, sier de to til NTB.

Vindmøllene på Fosen må rives, eller i hvert fall slutte å gå rundt, inntil en løsning er på plass, mener de.

– Høyesterett har konkludert med at konsesjonsvedtaket er ugyldig. Dermed bør Olje- og energidepartementet oppheve konsesjonsvedtaket først som sist, mener hun.

Også flere partier på Stortinget reagerer.

– Dette fremstår som en kreativ omgåelse av dommen, sier MDGs Lan Marie Berg.

– Regjeringen kan ikke utrede seg bort fra høyesterettsdommen. For hver eneste dag som går, brytes menneskerettighetene. Det er totalt uakseptabelt, mener SVs Lars Haltbrekken.

– Blant annet trenger departementet oppdatert kunnskap om den faktiske situasjonen på Fosen og mulighetene for avbøtende tiltak og effekten av disse før et nytt vedtak fattes. Dette vil fortsatt ta noe tid, sier Aasland – som fortsatt har sameksistens mellom vindkraft og reindrift som mål.

– Jeg har lansert noen tanker om avbøtende tiltak, men jeg vil nå ha en dialog med reindriftsnæringen for å høre hva de tenker, sier Aasland.

– Det kan være alt eller ingenting. Men det som er helt tydelig, er at vi skal følge opp høyesterettsdommen på en slik måte at vi ikke bryter menneskerettighetene, sier Aasland, som samtidig sier han har forståelse for reindriftssamenes situasjon.

– Situasjonen har vært krevende for dem. Og den har vært uavklart. Jeg forstår godt at dette har vært og er en vanskelig situasjon, sier Aasland.

Sametinget ba fredag om en uavhengig gransking av Fosen-saken.

– Vi har helt sikkert mye å lære av den prosessen som har vært. Og det kommer vil til å gjøre. Men om det blir en gransking eller evaluering, eller bare å trekke lærdom av prosessen, er det for tidlig å si noe om, sier Aasland til NTB.

Det er ikke tilfredsstillende, slo han fast.

– Det er imidlertid ikke slik at vi har trenert saken. Vi har hatt en rekke møter med reindrifta, Sametinget og andre berørte, sa Aasland.

De argumentet faller i dårlig jord hos aktivisten Ella Mari Hætta Isaksen og parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Beaska Niillas. Begge satt på tilhørerbenken da Aasland redegjorde for saken som for alvor har satt samenes rettigheter på dagsordenen.

Det samme sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Olje- og energidepartementet jobber nå på spreng for å fatte nye vedtak. Aasland håper at et utredningsprogram for ny kunnskapsinnhenting kan være klart i løpet av mars.

Hva som blir utfallet, er fortsatt helt åpent, understreker statsråden overfor NTB. Også riving av vindmøllene kan bli aktuelt.

Fra talerstolen erkjente Aasland at det har tatt for lang tid å komme videre i saken, noe regjeringen må ta sin del av ansvaret for.

(©NTB)

Flere nyheter: