Menu
Vindkraftparken på Roan var den første vindparken som ble ferdigstilt i Fosen-utbyggingen. Anlegget har vært i drift siden våren 2019. Parken omfatter 71 turbiner med tårnhøyde på 87 meter. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Sametingets krav får støtte fra Rødt og MDG

Både Rødt og MDG støtter Sametingets krav om å gjennomføre en uavhengig granskning av Fosen-saken

Av NTB | 07.03.2023 11:45:36

Økonomi og næringsliv: MDG sier det er viktig at en slik granskning kan komme på plass raskt.

– Hvis ikke regjeringen setter ned en granskning selv snarest mulig, så vil MDG foreslå dette på Stortinget og konferere med berørte parter slik at de som har blitt utsatt for brudd på menneskerettigheter, blir hørt i alle aspekter når denne saken skal følges opp, sier stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug i MDG.

Rødt er også enig med Sametinget, og partiet varsler at de vil foreslå en uavhengig gransking av Fosen-saken i behandlingen av stortingsmelding om samisk kultur, språk og samfunnsliv allerede på torsdag.

– Vi støtter en uavhengig granskning av Fosensaken. Vi mener det er viktig for å ta lærdom av saken og sikre at slike overgrep ikke skjer igjen. En gransking vil også være et steg på veien for å reparere tilliten det samiske samfunnet har til myndighetene, sier Geir Jørgensen i Rødt.

Han mener myndighetene må se over hvordan man kan unngå «rettspolitiske skandaler», som det som har skjedd på Fosen.

– Tiden er kommet for å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse i utbyggingssaker i reinbeiteområder. Vi ber regjeringen komme tilbake med endringer i lovverket som gjør at det ikke kan igangsettes naturinngrep i reinbeiteområder før den rettslige stillingen er avklart, sier Jørgensen.

(©NTB)

Flere nyheter: