Menu
Plenumsleder Tom Sottinen i Sametinget beklager at en oversettelsesfeil fra samisk til norsk har gjort at 250 personer har fått avslag i sin søknad om å bli opptatt i det samiske valgmanntallet. Søknadene skal nå behandles på nytt. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB

Sametinget beklager avslag på oppføring i valgmanntall

Sametinget har, bare i april, gitt 250 avslag på ønsker om oppføring i det samiske valgmanntallet. Etter flere klager beklager Sametinget avslagene.

Av NTB | 08.06.2023 01:38:51

Politikk: I løpet av det siste halvåret har mer enn 2000 samer over hele landet søkt om å få registrere seg i Sametingets valgmanntall, skriver Klassekampen.

En egen nemnd i det samiske parlamentet går gjennom søknadene og tilrår eller avslår.

Det største opposisjonspartiet Nordkalottfolket har protestert mot at samer får nei på å stå i manntallet og dermed ikke kan delta i det samiske demokratiet.

Partiet har mer enn antydet at Sametinget har forsøkt å sile ut «nye» samer fra manntallet, skriver avisen.

Sametingets plenumsleder Tom Sottinen (Ap) avviser dette på det sterkeste, og opplyser i en pressemelding at det har vært en feilformulering i den norske oversettelsen av svarbrevene.

«Sametinget hadde ikke kvalitetssikret at den norske oversettelsen var i samsvar med den samiske, og det er sterkt beklagelig», heter det.

Søknadene til de 250 som fikk avslag ved en feil, skal bli behandlet, og de skal få nytt svarbrev.

(©NTB)

Flere nyheter: