Menu
Ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) i Haugesund har lenge jobbet med et prosjekt for å forebygge vold. Foto: Fredrik Solstad/NTB

Samarbeider om tiltak mot vold

I samarbeid med stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) arbeider lokale kommuner nå med å etablere et helhetlig behandlingstilbud for både voldsutøvere og ofre. Haugesund kommune er sentral i prosjektet.

Av Egil M Solberg | 05.10.2023 11:36:51

Vold: Haugesund kommune og andre samarbeidende kommuner i regionen tar et viktig skritt for å bekjempe voldsepisoder i nære relasjoner og utendørs vold, skriver Haugesunds avis.

Politistasjonssjefen i Haugesund, Edgar Mannes, uttrykker ifølge avisa støtte til initiativet og anerkjenner viktigheten av voldsforebygging.

Stiftelsen Alternativ til Vold, som ble etablert i 1987, har etablert seg som en viktig ressurs for behandling av vold i nære relasjoner. Dette initiativet vil supplere politiets arbeid og forventes å bidra til å redusere voldsepisoder i regionen, skriver avisa.

Finansieringen av dette initiativet krever samarbeid mellom Barne- og Familiedepartementet og de involverte kommunene.

Haugesund kommune anslår en årlig kostnad på omtrent en million kroner, som forventes å bli inkludert i budsjettet, skriver avisa.

Flere nyheter: