Menu
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Saksøker Tysvær kommune for eiendomsskatt

Åtte av de 87 bedriftene som klaget på beregnet eiendomsskatt i Tysvær kommune tar nå saken til retten.

Av Egil M Solberg | 13.06.2024 10:25:48

Eiendomsskatt: Rådgiver i Celeritas, Truls Lea, har vært involvert i håndteringen av disse uenighetene. Eiendomsskatten har vært et omstridt tema i kommunen, hvor flere bedrifter har uttrykt misnøye med takseringene.

Bakgrunnen for konflikten ligger i de nye takseringene som kommunen har innført. Ifølge Tysvær kommune er disse nødvendige for å opprettholde kommunens økonomi.

Bedriftene mener at den nye eiendomsskatten er urimelig høy og basert på feilaktige vurderinger​.

Kommunen har nylig rapportert et overskudd på 87,8 millioner kroner, og mye av overskuddet kommer fra høyere eiendomsskatt.

Rettsaken vil avgjøre om beregningene er i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og om bedriftene skal få medhold i sine klager.

Kommunens prosjektleder, Helge Ytreland, har tidligere uttalt at de står fast ved sine vurderinger og mener at takseringene er korrekte og nødvendige for kommunens finansielle helse.

Denne saken kan sette presedens for hvordan eiendomsskatt håndteres i Tysvær og potensielt påvirke fremtidige skattevurderinger i andre kommuner.

Flere nyheter: