Menu
Over halvparten av unge voksne i idretten har opplevd krenkelser. Illustrasjonsfoto: Javad Parsa / NTB

Rystende funn i norsk idrett: Én av fire er blitt seksuelt trakassert det siste året

En fersk rapport avslører at 56 prosent av unge voksne i norsk idrett har opplevd minst én krenkelse det siste året. Mange er blitt seksuelt trakassert.

Av NTB | 11.06.2024 13:23:18

Sport: Det kommer fram i en rapport fra Norges idrettsforbund som ble presentert tirsdag. Professor emerita Kari Fasting ved Norges idrettshøgskole (NIH) har ledet arbeidet med rapporten, som kartlegger tilfeller av psykiske og fysiske krenkelser samt seksuell trakassering.

I alt svarer litt over halvparten av de spurte at de har opplevd minst én krenkelse det siste året. 47 prosent har opplevd én eller flere psykiske krenkelser, mens 25 prosent har opplevd seksuell trakassering, og 21 prosent har vært utsatt for fysiske krenkelser.

Det er ingen betydelige kjønnsforskjeller når det gjelder psykiske og fysiske krenkelser. Derimot oppgir langt flere kvinner (34 prosent) enn menn (19 prosent) at de er blitt seksuelt trakassert.

Rapporten er basert på svar fra 1261 personer i alderen 18-30 år som er medlemmer av et idrettslag. Nesten ingen svarer at de er blitt utsatt for seksuelt press og/eller overgrep.

– Vi har ingen holdepunkter for å konkludere med at omfanget av krenkelser er høyere i idretten enn på andre arenaer i samfunnet, sier hun.

Fasting og kollegaene hennes kommer med fire konkrete anbefalinger for å rette et større søkelys på problematikken:

* Rette større fokus på forebygging av psykiske krenkelser

* Utarbeide felles retningslinjer for forebygging av alle typer krenkelser

* Gjennomføre større omfangsundersøkelser og søke mer kunnskap om spesielle grupper (eksempelvis kvinnelige toppidrettsutøvere, trenere, dommere, ikke-heterofile, innvandrere og personer med funksjonsnedsettelse)

* Satse mer på bevisstgjøring og utdanning spesielt av trenere og utøvere

Det kommer også fram at flest opplever krenkelser på trening og konkurranser i regi av eget idrettslag, idrettskrets eller særforbund. Konkurranseutøvere rapporterer oftere om krenkelser enn de som ikke deltar i konkurranser.

Fysiske og psykiske krenkelser utføres første og fremst av mannlige trenere og instruktører, mens mannlige utøvere oftest trakasserer seksuelt. Nesten ingen dommere eller helsepersonell, og svært få idrettsledere, utsetter deltakerne for krenkelser, konkluderer Fasting og hennes prosjektgruppe.

– Vi må sørge for at alle utøvere kan delta i idretten uten frykt for krenkelser. Forebygging, rapportering og håndtering av slike hendelser må styrkes, sier Fasting.

Selv om tallene er høye, sier Fasting at det ikke finnes indikasjoner på at omfanget av krenkelser er høyere idretten enn ellers i samfunnet.

Andre funn i rapporten er blant annet at 60 prosent av de som har opplevd krenkelser, har sagt ifra eller snakket om noen om sine opplevelser. Likevel har 79 prosent av disse latt være å gå videre fordi de tenkte at det ikke var noe å varsle om.

(©NTB)