Menu
Forrige gang Barentsrådet møttes, var i Tromsø i oktober 2021. Arkivfoto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Russland trekker seg fra Barentsrådet

Russland melder seg ut av Barentsrådet fordi de nektes å overta det roterende lederskapet. Arbeidet fungerer godt uten dem, sier Anniken Huitfeldt.

Av NTB | 18.09.2023 17:32:18

Politikk: Russland legger skylda fullt og helt på de andre medlemmene for at samarbeidet har gått på tverke.

Presidentskapet i rådet går på omgang mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Russisk UD begrunner sin utmelding med at Finland ikke vil overlate styringen til dem for neste toårsperiode fra oktober.

– Vi er overbevist om at den nåværende politiske situasjonen ikke samsvarer med de langsiktige interessene til innbyggerne i Arktis, heter det i uttalelsen fra russisk UD mandag.

«Samarbeidet i «Friends of the presidency»-formatet (uten Russland) under det finske formannskapet har fungert godt og bidratt til styrket samarbeid i Nord-Norden», skriver Huitfeldt (Ap) i en kommentar til NTB.

Hun er denne uka på tur til New York og har der mandag snakket med sin finske kollega om saken. Tirsdag morgen er det avtalt møte på statssekretær-nivå med Finland. Konsekvensene av utmeldingen skal også diskuteres mellom alle medlemslandene.

– Russlands folkerettsstridige angrepskrig mot sitt naboland får konsekvenser, også for regionalt samarbeid i nord, skriver utenriksministeren.

Under møtet i 2021 ble det blant annet vedtatt en ny klimahandlingsplan.

Under Barents-paraplyen er det også hyppigere møter mellom de ulike regionene i barentslandene, for Norges del Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg er etablert en rekke arbeidsgrupper innen blant annet natur, urfolk, kultur, næringsliv og ungdomsarbeid.

Det er ventet at de gjenstående medlemslandene skal avklare formalitetene rundt veien videre når de møtes i finske Joensuu 24. oktober.

NTB har bedt om en kommentar fra Utenriksdepartementet i Norge, men de har så langt mandag ikke rukket å besvare henvendelsen.

Det Internasjonale Barentssekretariatet (IBS) koordinerer arbeidet i Barentsrådet. I tillegg til de fire barentslandene, er også Island, Danmark og EU formelle medlemmer i rådet. Ni andre land har observatørstatus.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tar Russlands utmelding fra Barentsrådet til etterretning.

Rådet ble etablert ved starten på Barentssamarbeidet, som markerte 30-årsdag i år. De møtes annethvert år, representert ved medlemmenes utenriksministre, regionale politikere og urfolksrepresentanter.

Alle grenene av Barentsrådet har fortsatt arbeidet etter Russlands invasjon av Ukraina, men da uten russisk deltakelse. Rådene har i perioden da formelt sett ikke hatt beslutningsmyndighet, da vedtakene må være enstemmige.

(©NTB)

Flere nyheter: