Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rømt oppdrettslaks tilpasser seg villaksens livsstil

En studie fra Havforskningsinstituttet viser at oppdrettslaks som har vært lenge på rømmen, utvikler en kroppssammensetning som ligner mer på villaks.

Av Egil M Solberg | 03.07.2024 20:11:47

Forskning: Rundt 14 prosent av de undersøkte rømlingene hadde samme fettsyreprofil som villaks, noe som øker sjansen for at de kan gyte med villfisken, melder Havforskningsinstituttet.

– En rømt oppdrettslaks går over til å spise samme mat som villaks, noe som etterlater tydelige spor i fettsyrene, forklarer Monica F. Solberg, som ledet studien.

Forskerne har observert at rømt oppdrettslaks med en villaks-profil ofte er kjønnsmodne når de vandrer opp elvene, noe som kan gi dem større gytesuksess.

– Dette tyder på at de har tilpasset seg livet utenfor merdene og kan bidra mer til innkryssing i de ville bestandene, sier Solberg.

Studien viser også regionale forskjeller i Norge, hvor oppdrettslaks i nord har bedre overlevelse på grunn av bedre mattilgang og mindre lakselus.

Flere nyheter: