Menu
Foto: Tor Richardsen /NTB

Rogalendinger og vestlendinger lykkeligst i landet.

I aldersgruppen "65 år og eldre" skårer rogalendinger med god råd høyest på lykkeskalaen. Men bare 59 prosent av dem mellom 16 og 35 år svarer at de er lykkelige

Av tomas | 20.03.2023 13:14:48

Lykke og trivsel: Rogalendinger og vestlendinger er lykkeligst i landet. I aldersgruppen «65 år og eldre» skårer rogalendinger med god råd høyest på lykkeskalaen. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons analyse.
Ifølge undersøkelsen svarer bare 59 prosent av dem mellom 16 og 24 år at de er lykkelige

– Det er egentlig ikke så lett å si akkurat hvorfor. Men ofte er det slik at hvis mange i et fylke har høy utdanning, trygg økonomi og få helseproblemer, så er lykken der høy, sier forsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Norge har som regel skåret høyt på internasjonale kåringer over de mest lykkelige landene. I 2017 tronet vi aller øverst, men slik er det ikke lenger. Norge er det minst lykkelige landet i Norden, der Finland topper listen, tett etterfulgt av Danmark og Island.

– Vi ser at flere barn vokser opp i fattigdom, arbeidsmarkedet har blitt mer utrygt, sosial ulikhet har økt og vedvarende lavinntekt har blitt større. Vi må gjøre politiske grep som sikrer god livskvalitet og jevn fordeling framover, sier Nes.

Flere nyheter: