Menu
Foto: Lise Åserud / NTB

Rogaland SP åpner for å bygge ut vernet vassdrag i Sauda

Rogaland Senterparti foreslår å åpne vernede vassdrag for ny vannkraftproduksjon. Fylkesleder Vidar Nedrebø nevner blant annet Åbødalselva i Sauda som et aktuelt prosjekt.

Av tomas | 20.02.2023 13:17:28

Energi og kraftproduksjon: Rogaland Senterparti foreslår å åpne vernede vassdrag for ny vannkraftproduksjon. Det ble klart under Senterpartiets fylkesårsmøte i helgen

Fylkesleder Vidar Nedrebø nevner blant annet Åbødalselva i Sauda som et aktuelt prosjekt.

Det har tidligere vært store lokale protester for den vernede elven i Sauda, men Nedrebø sier til Radio Haugaland at utbyggingen kan gjøres på en skånsom måte som ikke vil gå ut over naturen.

– Mine kontakter i Sauda sier at dette kan gjøres uten at naturen blir ødelagt. Det kan også fungere som flomsikring i området, sier Nedrebø. Han understreker at det ikke er snakk om å bygge ut en hver dal og bekk i landet, men å se på mulighetene for å få mer vannkraft.

Under fylkesårsmøtet ble det også klart at SP krever en strømpolitikk som gjør det mulig å få kontroll på kraftprisene, å ha en forsyningssikkerhet i Norge og å sikre kontroll over egen selvforsyning av elektrisk kraft.

Det inkluderer vilje til å utfordre EØS-avtalen.

Flere nyheter: