Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland
ARKIVBILDE: Egil M Solberg / Radio Haugaland

Rogaland har bedre økonomisk utvikling

Rogaland opplever bedre økonomisk utvikling enn resten av landet, ifølge Norges Banks siste rapport for regionalt nettverk.

Av Egil M Solberg | 13.06.2024 12:32:20

Trafikk: Det skal ifølge Aftenbladet være to hovedårsaker til situasjonen.

For det første går det godt for bedriftene til tross for høyt rentenivå, drevet av høyt aktivitetsnivå i energirelaterte næringer som øker etterspørselen etter arbeidskraft. Dette påvirker også andre næringer positivt, som varehandel og restaurantbransjen.

For det andre er boligprisene i Rogaland nær halvparten av prisene i Oslo, samtidig som gjennomsnittsinntekten er lik. Dette gjør at boliglånene er lavere, og beboerne tåler renteøkninger bedre.

Tall fra lokale sparebanker viser også stabil økonomisk utvikling med lavere etterspørsel etter avdragsfrihet på lån og ingen økning i mislighold.

Flere nyheter: