Menu
Under en potensiell krig er det mange sivilt ansatte i Forsvaret som kan være utsatt, mener Røde Kors. Foto: Emilie Holtet / NTB

Røde Kors vil ha Forsvarets sivilt ansatte i uniform

Mange sivilt ansatte i Forsvaret kan føre til dårligere beskyttelse av egen sivilbefolkning i krig, mener Røde Kors.

Av NTB | 20.09.2023 07:32:42

Kriminalitet og rettsvesen: – Vi ser at skillelinjene mellom hva som er sivilt og hva som er militært, blir mer uklart jo flere sivile kontraktører som jobber tett på Forsvaret. Det kan i en krigssituasjon føre til at partene i en konflikt ikke vet hvem som er beskyttet eller lovlige mål, sier spesialrådgiver Tobias Köhler i Røde Kors i en pressemelding.

Han sier at totalforsvarskonseptet i Norge, som innebærer at sivile kan levere ammunisjon eller drivstoff til Forsvaret under stridigheter, åpner for en utvisking av grensene mellom sivile og militære.

– Det finnes mange tilfeller der oppgavene de sivile utfører, må anses som direkte deltakelse i fiendtligheter, og da kan sivile lovlig bli angrepet – også på vei til og fra oppdrag, sier Köhler.

Røde Kors vil derfor at Norge skal gi alle, også sivile, som tjenestegjør i Forsvaret i stillinger som vil innebære direkte deltakelse i fiendtligheter etter Folkeretten, skal gis status som stridende.

(©NTB)

Flere nyheter: