Menu
Riksrevisjonen skal granske den omstridte Helseplattformen, som har skapt problemer med informasjonsflyten i Helse Midt-Norge etter at den ble tatt i bruk i fjor. Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Javad Parsa / NTB

Riksrevisjonen skal granske Helseplattformen

Riksrevisjonen starter granskning av Helseplattformen. Frp krever at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) setter innføringen av plattformen på vent.

Av NTB | 25.04.2023 11:04:09

Politikk: Det er avdekket flere problemer med informasjonsflyten i Helse Midt-Norge etter at Helseplattformen ble tatt i bruk.

– Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling. Da må vi stille spørsmål ved hvor egnet systemet er, hvor godt det har vært planlagt og hvordan oppfølgingen har vært for å løse problemene. Derfor setter i vi i gang denne undersøkelsen sammen med kommunerevisjonen i Trondheim, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ifølge NRK.

Avgjørelsen om å granske plattformen ble tatt på separate møter i Riksrevisjonens kollegium og kontrollutvalget i Trondheim kommune tirsdag formiddag, skriver Adresseavisen.

En foranalyse innledes senest i august. Deretter skal det konkretiseres hvordan undersøkelsen blir innrettet.

Leder Rolf Jarle Brøske i Trondheim kommunes kontrollutvalg sier i en pressemelding at det har «dukket opp stadig flere urovekkende utfordringer med innføringen av Helseplattformen, og virkelighetsbeskrivelsen spriker mye alt etter hvem som uttaler seg».

– Et viktig premiss for oss blir derfor å finne årsakene til problemene og å skaffe oss ny informasjon som kan gi grunnlag for forbedring, heter det videre.

Den videre utrullingen er som følge av problemene blitt satt på vent, og flere kommuner i regionen vurderer andre alternativer, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

– De alvorlige feilene som har blitt avdekket, må vi komme til bunns i. Det er brukt milliarder av kroner på et system som ikke fungerer, sier Hoksrud.

– Jeg har i dag stilt spørsmål om helseminister Kjerkol vil sørge for at videre implementering av Helseplattformen blir satt på pause nå, sier han videre. Hoksrud hevder Kjerkol har fått «mange advarsler tidligere, uten å ville lytte».

– Nå forventer jeg at hun tar det riksrevisoren sier på alvor, slik at vi ikke sløser bort enda mer verdifulle menneskelige ressurser i helsevesenet og unngår at flere liv går tapt, sier han.

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag slo i en rapport forrige uke fast at Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen.

St. Olavs hospital i Trondheim tok plattformen i bruk i 2022, og planen på sikt var at øvrige kommuner og fastleger i Midt-Norge skulle slutte seg til.

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud stiller skriftlig spørsmål til helseministeren om hvorvidt den videre implementeringen blir satt på vent.

Flere nyheter: