Menu
Myndighetene har ikke iverksatt gode nok tiltak for å redusere utfordringene med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen, ifølge Riksrevisjonen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Riksrevisjonen mener det ikke er gjort nok for å bedre fiskevelferden

Myndighetene har ikke iverksatt gode nok tiltak for å redusere utfordringene med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen, ifølge Riksrevisjonen.

Av NTB | 08.06.2023 12:58:55

Medisin og helse: – Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske tap, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Riksrevisjonen har i sin nyeste rapport sett på fiskevelferden i havbruksnæringen. Konklusjonen er at Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater ikke har gjort nok for å redusere de vedvarende utfordringene med sykdom og dårlig fiskevelfd.

Det er kritikkverdig, mener Riksrevisjonen. Dette er den nest mest alvorlige formen for kritikk Riksrevisjonen kan komme med. Det betyr at revisjonen har funnet betydelige svakheter, feil og mangler, som ofte vil kunne få moderate til store konsekvenser for enkeltmennesker eller samfunnet.

Myndighetene har heller ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp negative konsekvenser av ny teknologi og nye driftsformer, skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Det er også kritikkverdig at Mattilsynets system for å gjennomføre et risikobasert tilsyn har vesentlig forbedringspotensial. I tillegg er det ikke tilfredsstillende at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet samarbeider for lite, mener revisjonen.

(©NTB)

Flere nyheter: