Menu
FHI får kritikk for svakheter ved regnskapet for 2022 av riksrevisor Karl Eirik Schjøtt Pedersen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Riksrevisjonen: Betydelige svakheter i FHIs regnskap for 2022

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier det er betydelige svakheter og mangler i rutinene for internkontroll hos Folkehelseinstituttet.

Av NTB | 26.10.2023 17:02:31

Økonomi og næringsliv: I forbindelse med at Riksrevisjonen har gått gjennom statsregnskapet for 2022 og årsregnskapene til 236 statlige etater, uttalte riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at det ble funnet vesentlige feil i fem av dem.

Spesielt trekker han fram årsregnskapet til Folkehelseinstituttet (FHI). Riksrevisjonen har funnet flere feil og svakheter og kan ikke uttale seg om regnskapet der i det hele tatt.

– Det er en svært uvanlig konklusjon, sa riksrevisoren under framleggelsen av rapporten torsdag.

Noe av kritikken går på hvordan FHI har verdsatt lageret av vaksiner, en fordring på den svenske Folkhälsomyndigheten og en del vaksiner som var utgått på dato.

– Etter å ha hatt en grundig gjennomgang av alle leveranser/faktura fra 2022 er det ikke funnet enkeltstående feil i bokføringen, men systemet som FHI hadde, var ikke satt opp for å kunne håndtere store mengder vaksine med forskuddsbetaling og omregning fra valuta på en tilfredsstillende måte, skriver Knudsen til NTB.

Riksrevisor Schjøtt Pedersen rettet også kritikk mot FHI for måten ekstern finansiering er bokført. Denne kritikken er FHI-direktøren enig i.

– Det er to prosjekter knyttet til ekstern finansiering der FHI, på grunn av menneskelig svikt, ikke har inntektsført forskudd til inntekt på to EU-finansierte prosjekter. Dette er vi enige i og forstår og vil skjerpe rutinene for, skriver hun.

Konstituert direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI forklarer til NTB at systemet med store mengder vaksiner satte de interne systemene i organisasjonen på prøve.

FHI er også på to områder kritisert for hvordan inntekter er bokført i regnskapet. En av dem er hvordan midler fra EU, Forskningsrådet og andre er vanskelig for eksterne å kontrollere.

(©NTB)

Flere nyheter: