Menu
Amedia endte med et driftsresultat på 287 millioner kroner i 2023. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Resultatnedgang for Amedia

Mediekonsernet Amedia hadde et driftsresultat på 287 millioner kroner i fjor, ned fra 370 millioner kroner i 2022. Haugesunds avis inngår i Amedia-konsernet.

Av NTB | 20.06.2024 13:13:09

Kultur og underholdning: – Resultatet er svakere enn i 2022, men likevel tilfredsstillende i krevende økonomiske omgivelser, sier visekonsernsjef og økonomidirektør Gisle Torheim i Amedia.

Antall abonnenter var ved årsskiftet 684.000. 68 prosent er heldigitale, en økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

Digitale annonseinntekter utgjør 62 prosent av de totale annonseinntektene, en økning fra 56 prosent i 2022.

Opplagsinntektene økte med 169 millioner kroner til 2,3 milliarder kroner. Samtidig ble annonseinntektene redusert med 98 millioner kroner blant annet som følge av et svakt marked.

Kostnadene økte med 158 millioner kroner som følge av kjøp av virksomhet, investeringer i kjernevirksomheten og høy pris- og lønnsvekst. Økningen ble begrenset av iverksatte kostnadstiltak.

(©NTB)

Flere nyheter: