Menu
SKIPSINNTEKTER PÅ OVER MILLIARDEN: For Johannes Østensjø d.y. og konsernsjef Kristian Helland Vea. FOTO: ØSTENSJØ REDERI

Resultatdobling for Haugesund-milliardærer

Rederikonsernet Johannes Østensjø d.y. har tredoblet resultatet fra året før.

Av Egil M Solberg | 04.07.2023 20:21:26

Næringsliv: Inntektene i konsernet økte med 13 prosent, mens bunnlinjen mer enn tredoblet seg.

Driftsinntektene fra skipene økte med 20 prosent.

Rederikonsernet eier og opererer en flåte av slepebåter, subseaskip og forsyningsfartøyer.

De har også en eierandel i et børsnotert vindkraftselskap.

De opplyser nå at de også ser positivt på havvind og forventer at fremtidig inntjening vil være mer preget av vindprosjekter.

Rederiet har ingen konkrete planer om flåteutskiftning, men fokuserer på flåtefornyelse.

De har klart å refinansiere all pantegjeld, noe som har vært en utfordring i bransjen.

Egenkapitalen i konsernet har økt fra året før.

Haugesund-rederiet har vært en leverandør av tjenester til offshoreindustrien siden 1973, og de opererer i ulike segmenter innen offshore- og vindindustrien.

Flere nyheter: