Menu
Zaporizjzja-atomkraftverket, sett fra en avstand på rundt 20 kilometer, i oktober i fjor, måneden etter at det ble nedstengt. Men reaktorene på anlegget trenger likevel tilgang på kjølevann. Arkivfoto: Leo Correa / AP / NTB

Reservoar ved ødelagt demning kan ikke lenger forsyne atomkraftverk, ifølge vannkraftselskap

Kakhovka-demningen kan ikke lenger tilføre vann til kjølebassengene ved det stengte Zaporizjzja-atomkraftverket, ifølge vannkraftselskapet Ukrgidroenergo.

Av NTB | 08.06.2023 19:38:53

Politikk: Vannverkets sjef Igor Syrota sier torsdag ifølge AFP at vannstanden nå er «under det kritiske nivået på 12,7 meter». Det betyr at reservoaret ikke lenger kan forsyne dammene ved atomkraftverket Zaporizjzja for å kjøle ned reaktorene der, ifølge Syrota.

Tidligere torsdag uttalte Ukrainas atomkraftmyndighet Energoatom at situasjonen ved selve atomkraftverket er stabil og under kontroll.

FNs atomenergibyrå (IAEA) uttalte tirsdag at atomkraftverket har nok vann i sine egne bassenger til å holde reaktorene nedkjølt «i flere måneder», og viste til at anlegget mottar vann fra et basseng som ligger over reservoaret.

Vannkraftselskapet Ukrgidroenergo skriver på sitt nettsted at Syrota i et møte med ukrainske myndigheter har lagt en plan for å lage et overbygg ved reservoaret slik at vannivået kan gjenopprettes. Men det kan ikke skje før russiske styrker har forlatt østbredden av elven Dnipro, uttaler Syrota. Byggearbeidet antas å ta to måneder, sier han.

Demningen ligger på Dnipro-elven, der anlegget danner et reservoar som forsyner det russiskokkuperte atomkraftverket med vann. Atomkraftverket ligger rundt 150 kilometer lenger opp langs elven.

Vann som fra før er lagret i kjøledammene på atomkraftverket og andre steder, kan fortsatt brukes en stund for å kjøle ned reaktorene og beholdere med brukt atombrensel i reaktorbygningene, uttalte Grossi.

I tillegg ligger det en stor kjøledam ved siden av atomkraftverket. denne er «i øyeblikket full og har nok til å forsyne kraftverket i flere måneder, ettersom dets seks reaktorer er nedstengt», sa Grossi.

– Det er derfor svært viktig at denne kjøledammen forblir uskadd. Jeg oppfordrer alle parter til å forsikre at det ikke gjøres noe som undergraver det, sa Grossi på et møte i IAEA.

IAEA har et eget team med eksperter som er utplassert på atomkraftverket. Det ukrainske kraftverket ble okkupert av russiske styrker i mars i fjor.

Samtidig har ansatte på atomkraftverket allerede iverksatt tiltak for å begrense forbruket av vann. Det brukes nå kun til sikkerhetstiltak relatert til atomkraft, uttalte Grossi tidligere i uken.

– Det finnes beredskap for slike hendelser. Men det er klart at dette gjør en allerede svært vanskelig og uforutsigbar atom- og sikkerhetssituasjon enda verre, sa Grossi.

– Fravær av kjølevann i de viktige kjølevannsystemene, over en lengre tidsperiode, kan føre til nedsmelting og til at dieseldrevne nødaggregater ikke kan brukes, advarte Grossi.

Han har gjentatte ganger bedt om at anlegget må beskyttes, ettersom området rundt det har blitt beskutt gjennom det siste året. Det har blant annet ført til at anlegget har mistet strømtilførselen og har måttet ta i bruk nødaggregater flere ganger.

Energoatom skrev selv på sitt nettsted torsdag at det er viktig å peke på at atomkraftverket, som er det største i Europa, har vært stengt siden september 2022 og at det derfor ikke har funnet sted noen aktiv fordamping av vann fra kjølebassengene siden da.

IAEAs sjef Rafael Grossi skal besøke anlegget i neste uke. Han sa denne uken at vannet ikke lenger kan pumpes fra reservoaret hvis vannstanden faller under 12,7 meter.

Kakhovka-demningen kollapset natt til tirsdag. Ingen årsak er fastslått, men Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha ødelagt det. Kollapsen har ført til at reservoaret bak demningen tømmes for vann. Store områder nedover langs elvens bredder er blitt oversvømt, noe som har rammet en rekke landsbyer og byer. Tusener av innbyggere er blitt evakuert.

Et nedstengt atomkraftverk trenger mindre kjølevann enn et atomkraftverk i drift, men er likevel avhengig av nok tilgang på kjølevann for å unngå atomkatastrofe.