Menu
Remotas Remote Operations Centre. FOTO/Illustrasjon: Remotas

Remota skal fjernstyre ubemannet fartøy

Haugesund-selskapet Remota AS har blitt tildelt en kontrakt fra USV AS, som er et selskap som investerer i- og eier ubemannede fartøy (USV-er).

Av Egil M Solberg | 29.08.2023 10:27:19

Næringsliv: Haugesund-selskapet Remota AS har blitt tildelt en kontrakt fra USV AS, som er et selskap som investerer i- og eier ubemannede fartøy (USV-er), for å operere og håndtere fjernstyrte offshoreoperasjoner for den første USV-en som skal settes i drift i 2025.

– I dag opererer vi en rekke undervannsroboter fra vårt Remote Operations Centre, og vi har begynt å fjernstyre undervannsdroner også. Å utvide Remotas tjenestetilbud til USV-er et naturlig neste steg, sier Sveinung Soma, administrerende direktør av Remota AS.

Remota AS er et felles foretak (joint venture-selskap) etablert av DeepOcean, Solstad Offshore og Østensjø. Selskapet er satt opp for å fremskynde anvendelsen av fjernstyrte tjenester for å ytterligere redusere driftskostnader og utslipp fra offshore- og shippingbransjene.

Kontrollert fra Haugesund

Den første USV-en skal styres fra Remotas landbaserte senter for fjernstyrte operasjoner i Haugesund. I drift vil både mannskap og ROV-operatører sitte samme i et fjernstyrt operasjonssenter på land.

I tillegg til å styre USV-en fra land, vil Remota ha en nøkkelrolle i utviklingen av fartøyet, særlig innen fjernkontrollfunksjoner, kommunikasjonsteknologi og maritimt regelverk.

Gjennom kombinasjonen av lav vekt, diesel-elektrisk hybrid fremdriftssystem med batteripakke, fjernstyrte operasjoner og autonome egenskaper, anslås det at den nye USV-en kan redusere CO2-utslipp med mer enn 90 prosent sammenliknet med et konvensjonelt offshorefartøy som gjennomfører inspeksjon-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid (IMR) under vann.

Planen er at den første USV-en skal være i drift i 2025, og deretter leies ut til DeepOcean, som skal bruke USV-en til subsea IMR-arbeid for offshore fornybar- og olje- og gassnæringene.

Det ubemannede fartøyet vil være i stand til å operere offshore i opptil 30 dager uten lading av batterier eller etterfylling av drivstoff. Det skal utstyres med en fjernstyrt undervannsrobot (ROV) som kan operere ned til 1 500 meters havdyp.

Tilgjengelig for alle redere

Remota har nylig sikret avtaler med fergeoperatører som har som mål å utvikle fjernstyrte maritime operasjoner samt halvautonome og autonome operasjoner av skip.

– Det er verdt å minne selskaper innen shipping- og offshorenæringene at Remotas tjenester er tilgjengelige for alle som har aktiviteter til havs. Vi kan bistå operatører med å forberede og klargjøre seg for fjernkontrollerte aktiviteter og gjennomføre fjernstyrte operasjoner etter behov via våre operasjonssentre på land.

– Remota kan også fjernstyre fartøyene til kundene våre. Det er en kostnadseffektiv måte å redusere kostnader, energiforbruk og miljøutslipp, og for å gjøre driften mer effektiv og øke sikkerheten for ansatte, konkluderer Sveinung Soma.

OM REMOTA

Remota utvikler og tilbyr fjernstyrte tjenester og halvautonome maritime tjenester til eksisterende fartøy og fjernstyrte operasjoner av ROV-er og USV-er. I tillegg fungerer selskapets Remote Operations Centres som kontrollsenter for fjernstyrte tjenester for ulike marine bruksområder, både over og under havoverflaten.

OM USV AS

USV AS er et felles foretak (joint venture-selskap) etablert av DeepOcean, Solstad Offshore og Østensjø, som har som hovedformål å investere i- og eie ubemannede fartøy (USV-er). Selskapets første USV vil være i drift i 2025.

Flere nyheter: