Menu
Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, forteller om en rekordsterk vekst i utleieboligprisene i årets andre kvartal. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Rekordvekst i leieprisene i andre kvartal

I Norges fire største byer steg leieprisene med 3,8 prosent i andre kvartal i år. Med det har leieprisene steget med 7,7 prosent det siste året.

Av NTB | 27.06.2024 08:43:06

Økonomi og næringsliv: – Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en rekordsterk vekst i leieprisene i andre kvartal 2024, og det med god margin for et andre kvartal i utleieboligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Dermed fortsetter stigningen i leiepriser som har pågått siden utgangen av pandemien. Siden andre kvartal i 2022 har leieprisene gått opp med 17,8 prosent.

– Det er svært sterk årsvekst i leieprisene i alle byene bortsett fra Stavanger og Sandnes, hvor årsveksten nå er negativ på 2,7 prosent. Til tross for dette har leieprisene her hentet inn igjen hele fallet under oljebremsen 2014/15. Det er imidlertid for tidlig å si om fallet nå er et trendbrudd i oljehovedstaden eller kun en sesongeffekt, forteller Lauridsen.

Antall boliger til utleie på Finn.no i de største byene ligger relativt stabilt med siste kvartal, men har sunket siden pandemien

– Utbudsdataene fra Finn.no nå og sammenlignet før pandemien tyder på det færre utleieboliger tilgjengelig nå enn for fem år siden. Inn i sommeren er det i Stavanger/Sandnes og Bergen at utbudet er redusert sammenlignet med før pandemien, sier Lauridsen.

Samtidig peker han på regjeringens og SVs foreslåtte reguleringer av leiemarkedet, som han mener er skadelige. I forrige uke ble regjeringen enige med SV om revidert budsjett, og SV fremforhandlet flertall for flere forslag til regulering av leiemarkedet.

– Forslaget er åpenbart utført med gode intensjoner, men konsekvensene av dette for leiemarkedet vil være store. Trolig vil det redusere tilbudet av utleieboliger i Norge betraktelig, fordi det i praksis er en snikinnføring av husleieregulering, sier Lauridsen.

Han påpeker også at høyere renter øker avkastningskravet til utleierne, og at dette gradvis fører til høyere leiepriser.

– Norges Bank skaper altså inflasjonen de forsøker å bekjempe, sier han.

Veksten var størst i Oslo og Trondheim, med en økning på 4, 3 prosent i begge byer. Bergen økte nest mest, med 3,5 prosent. Stavanger og Sandnes, på sin side, hadde et fall i leieprisene på 5,3 prosent.

Direktøren forklarer videre at det ventes at leieprisene vil stige mye fremover, og at dette kommer av rekordlav boligbygging, svak utvikling i realboligprisene, fortsatt høy rente og høyt skattetrykk.

Flere nyheter: