Menu
Pukkellaksen er på listen over arter som ikke ønskes etablert i Norge. Foto: Henrik H. Berntsen / NINA / NTB

Rekordstore tiltak for å stoppe pukkellaksen i sommer

Til sommeren er det ventet store mengder av den fremmede og uønskede arten pukkellaks. Nesten alle de mest lakseproduserte elvene i Finnmark skal sperres.

Av NTB | 09.05.2023 19:24:04

– I Finnmark vil de fleste vassdrag mellom Hammerfest og Grense Jakobselv med et vesentlig potensial for lakseproduksjon bli forsøkt sperret av for pukkellaks i sommer, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding.

Bekjempelse av pukkellaks i tilsvarende omfang har ikke skjedd tidligere, både når det gjelder antall tiltak og geografisk spredning.

Strategien med å sperre av elvene bygger på den nasjonale handlingsplanen for bekjempelse av pukkellaks.

– Vi har fulgt rådene vi har fått fra den nasjonale kompetansegruppa for pukkellaks, og tiltak i de enkelte vassdragene har vi planlagt og forberedt i samarbeid med grunneiere, lokale jeger- og fiskeforeninger, bygdelag og idrettslag, sier Hambro.

De største elvene er ekstra utfordrende å hindre pukkellaksen å komme seg opp i, på grunn av blant annet stor bredde, dybde, vannføring og mengden fisk. I Tanavassdraget har Miljødirektoratet gitt Veterinærinstituttet oppdraget med å lede arbeidet med å etablere en fiskefelle.

Pukkellaksen ventet i slutten av juni.

(©NTB)

Flere nyheter: