Menu
Barista Samuel Depar jobber i sommer på Espresso House på Oslo S. Mandag var LO sin sommerpatrulje på besøk for å snakke med han om arbeidslivet. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Rekordmange unge med sommerjobb

I sommermånedene juni til august 2023 hadde over 475 000 unge mellom 15 og 24 år sommerjobb, tilsvarende 72 prosent av denne aldersgruppen.

Av Egil M Solberg | 09.07.2024 09:23:15

Sommerjobb: Statistisk sentralbyrå melder at antallet arbeidende ungdommer har økt jevnt de siste tre årene.

Ungdom i alderen 15–19 år hadde en markant oppgang i sysselsetting, fra 166 000 i 2021 til 192 000 i 2023.

– Etter koronakrisen har lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft gjort det enklere for unge å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Rakel Gading, rådgiver i SSB.

De fleste unge jobber innen varehandel, overnatting, servering og helse- og sosialtjenester.

Gjennomsnittlig timelønn for 15–19 åringer var 158 kroner, og 221 kroner for 20–24 åringer.

Midlertidige ansettelser øker betydelig i sommermånedene, spesielt blant de aller yngste.

Flere nyheter: