Menu
Av kvinnene som fylte 30 år i 2022 var det 54 prosent som ikke hadde fått barn. For ti år siden var tilsvarende andel 42 prosent. Foto: Frank May / NTB

Rekordlav fruktbarhet i Norge i 2022

Det samlede fruktbarhetstallet i Norge ble målt til 1,41 barn per kvinne i 2022. Det er det laveste som noen gang er målt.

Av NTB | 07.03.2023 08:45:35

Sosiale forhold: Året før var fruktbarhetstallet (SFT) 1,55.

Til sammen ble det født 51.480 barn i Norge i fjor. Det er 4.580 færre enn året før og 1.499 færre enn i 2020, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samlet fruktbarhetstall (SFT) er et mål på hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt kommer til å få i løpet av livet, gitt at fruktbarhetsmønsteret forblir likt. Tallet brukes til å si noe om fruktbarhetstrenden i samfunnet.

Av kvinnene som fylte 30 år i 2022, var det 54 prosent som ikke hadde fått barn. For ti år siden var tilsvarende andel 42 prosent.

– Siden det er så mange 30-åringer som ikke har fått barn ennå, er det tvilsomt at dagens kvinner får like mange barn som generasjonene før dem har fått – selv om de kan tenkes å føde litt flere barn etter fylte 30 år, sier seniorrådgiver Espen Andersen i SSB.

Alle fylker opplevde nedgang i fruktbarhet i fjor, men fruktbarheten er klart lavest i Oslo, der SFT var rekordlave 1,25 barn per kvinne. Fram til i fjor var det laveste tallet for Oslo 1,34, som ble målt i 1983.

Rogaland er, som i de siste årene, fylket med den høyeste fruktbarheten. Her var SFT 1,57 i 2022.

Fruktbarheten falt for kvinner under 40 år, mens den var stabil blant kvinner som har passert 40. Nedgangen er særlig stor for kvinner i alderen 25 til 34 år.

Blant dem som fylte 35 år i 2022 var det 26 prosent som ikke hadde fått barn. For ti år siden var andelen 21 prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: