Menu
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rekordhøy snittpris på 200 øre/kWh i 2022

Strømprisene spesielt på Sørvest-landet var ekstreme i 2022. Snittprisen ble på hele 200 øre/kWh i dette området. Til sammenligning var snittprisen 25 øre/kWh i Nord-Norge.

Av Egil M Solberg | 13.02.2023 12:30:31

Strømkrise: Strømprisene var betraktelig lavere priser i Midt- og Nord-Norge. Svært ulik ressurssituasjon og flaskehalser i nettet var viktige årsaker til de store prisforskjellene internt i landet, melder NVE.

Kraftprisen i sørlige Norge var i snitt på rekordhøye 200 øre/kWh i 2022, mer enn en dobling fra prisen i 2021.

– Den viktigste årsaken til de høye kraftprisene i sør var den vedvarende høye gassprisen. Gassprisen i 2022 var på et nivå vi aldri har sett tidligere. Dette hadde sterk påvirkning på kraftprisene på kontinentet som igjen påvirket prisene i sørlige Norge gjennom kraftutvekslingen, forteller direktør i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Den høye gassprisen skyldes i hovedsak usikkerheten rundt tilgang på gass i det europeiske kraftmarkedet i forbindelse med invasjonen av Ukraina. I Europa er gass både en viktig energikilde til oppvarming og en viktig innsatsfaktor i industrien, i tillegg til kraftproduksjon.

I Midt- og Nord-Norge var snittprisen på henholdsvis 43 og 25 øre/kWh, noe som var de laveste prisene i Europa i 2022.

Flere nyheter: