LIVESENTER
Menu
Rekordfå i idretten søkte om strømstøtte. Foto: Javad Parsa / NTB

Rekordfå i idretten ba om strømstøtte – søkte om 48 millioner mindre enn i fjor

Aktørene i idretten og frivilligheten søkte om 14 millioner kroner i strømstøtte for april, mai og juni. Det er 48 millioner mindre enn samme periode i fjor.

Av NTB | 07.09.2023 08:05:08

Sport: Den kraftige nedgangen i søknadsbeløp framkommer av tall NTB har fått tilgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet, som administrerer ordningen på vegne av regjeringen.

Onsdag utløp fristen for å søke strømstøtte for april, mai og juni. Totalt søkte 3288 lag og foreninger om bidrag mot 4465 i forrige periode. Da kunne det søkes om støtte for årets tre første måneder.

I den siste runden med søknader ble det søkt om i overkant av 14 millioner kroner for bruk av 74.431.005 kWt strøm. De tilsvarende tallene for forrige periode var 64 millioner kroner og 147.360.358 kWt.

For samme periode i fjor kom det inn 4580 søknader med et samlet søknadsbeløp på rundt 62 millioner kroner. Strømforbruket det da var søkt om støtte for var på 78.839.667 kWt.

– Forbruket det er søkt om støtte til er ikke så altfor langt unna forbruket i samme periode i fjor, men søknadsbeløpet er markant lavere enn det vi så i fjor for april, mai og juni. Lavere strømpriser er selvsagt forklaringen bak denne forskjellen, og det blir spennende å følge utviklingen av strømprisene utover høsten og vinteren, fortsetter hun.

I denne runden (april, mai og juni) var kun prisområdene Østlandet, Sørlandet og Vestlandet omfattet av strømstøtteordningen til idretten og frivilligheten. I Midt-Norge og Nord-Norge har ikke strømprisene vært høye nok til at områdene kommer inn under ordningen for de aktuelle månedene.

Søkere tilhørende idretten utgjør den største delen av søkermassen, med 24 prosent av søknadene. Tros- og livssynsorganisasjoner står videre for 20 prosent.

På topp ti-listen over største søknadsbeløp figurerer to idrettsaktører – Åsane Arena AS og Brann Stadion AS i Bergen. De søkte om å få kompensert i overkant av 100.000 kroner hver. Norges Idrettsforbund har bedt om 94.116 kroner i strømstøtte.

Strømstøtteordningen gjelder for lag og foreninger med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. For månedene januar, februar og mars får mottaker dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Stortinget har også bevilget 15 millioner kroner for å kompensere for økte kostnader til gass blant norske idrettslag. Det legges opp til at støtten skal være på tilsvarende nivå som strømstøtteordningen. Norges idrettsforbund står for fordeling av midlene til idrettslagene.

– Som forventet har det kommet inn langt færre søknader denne runden enn tidligere runder, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte i Lotteri- og stiftelsestilsynet til NTB

Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler de innkomne søknadene fortløpende og betaler ut pengene umiddelbart etter behandlingen. Dermed har mange aktører fått penger for perioden det nå har vært søkt for.

(©NTB)

Flere nyheter: