Menu
Reinbeitenæringen har sendt formelle klager på planen om ny kraftledning for å forsyne Melkøya. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Reinbeitedistrikter klager på kraftledning

Tre reinbeitedistrikter har engasjert advokat og klager på konsesjonen for kraftledningen Skaidi-Hammerfest, som trengs for elektrifisering av Melkøya-anlegget.

Av NTB | 06.09.2023 16:15:19

Politikk: – OEDs vedtak oppleves av reindriftsutøverne som en krigserklæring mot næringen, sier advokat Jon-Andreas Lange i Dalan Advokatfirma i klagen ifølge Energiwatch.

Dalan representerer to av de tre reinbeitedistriktene, mens Brønner & Co representerer ett reinbeitedistrikt og en sida.

Regjeringen har lagt fram en plan om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Dette vil gi stor klimagevinst, men krever samtidig en stor kraftutbygging i Finnmark. Det innebærer blant annet at det bygges en kraftledning på 420 kilovolt fra Skaidi til Hammerfest.

Dette mener imidlertid reinbeitedistriktene at stenger flyttleier. Brønner & Co trekker også fram menneskerettslig vern, manglende vilkår for ekspropriasjon, mangelfull konsekvensutredning og manglende lovpålagte konsultasjoner.

De har nå klaget til Kongen i statsråd.

– En frykter at dette tiltaket kan utspille seg til å bli en ny Fosen-sak dersom en ikke finner avbøtende tiltak før tiltaket bygges, sier advokat Anja Jonassen i Brønner & Co i klagen, på vegne av reinbeitedistrikt 21.

(©NTB)

Flere nyheter: