Menu
Det er enighet på Stortinget om vilkårene for realisering av det historiske vindkraftprosjektet på Sørlige Nordsjø II. Avtalen ble kunngjort av (fra venstre) Ketil Kjenseth (V), Marianne Sivertsen Næss (Ap), Une Bastholm (MDG), Lars Haltbrekken (SV) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Lise Åserud / NTB

Regningen for havvind i Nordsjøen kan ende på 23 milliarder

Havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II kan komme til å koste skattebetalerne 23 milliarder kroner, bekrefter partiene som er enige om vilkårene for utbyggingen.

Av NTB | 02.06.2023 00:48:54

Økonomi og næringsliv: − Dette er godt nytt for norske strømpriser og for klimaet. Dette er startskuddet for at en konkurransedyktig, norsk leverandørindustri innen havvind kan vokse og videreutvikle seg langs hele kysten. Og etter hvert skal også nord med, leder sier Marianne Sivertsen Næss (Ap) av Stortingets energi- og miljøkomité.

Regjeringspartiene ble sent torsdag kveld enige med SV, MDG og KrF om det de kaller en historisk havvindsatsing i havområdet Sørlige Nordsjø II. Utbyggingen kan komme til å koste skattebetalerne inntil 23 milliarder kroner.

Det er «et krevende kostnadsbilde, slik det ser ut i dag», medgir Næss. Hun understreker at det ikke er «tanker eller planer om» nå om å heve taket ytterligere.

– Vi er enige om et subsidietak på inntil 23 milliarder kroner, men så er det sånn at vi legger opp til auksjon og har et mål om at vi skal kunne drive kostnadene ned, sa Næss på en pressekonferanse i Stortinget der enigheten ble kunngjort.

Produksjonen skal ifølge planene være i gang før 2030 og vil bli sendt i kabel til det norske fastlandet. Enigheten innebærer at det ikke legges såkalt hybridkabel, som ville åpnet for eksport av strøm til utlandet.

– På denne måten unngår vi å eksponere norske strømkunder for ytterligere prissmitte fra kontinentet, poengterte energipolitisk talsperson Ole André Myhrvold i Senterpartiet.

Høyre trakk seg denne uken fra forhandlingene om havvindsatsingen fordi de mener behovet for statlige subsidier har gått for langt.

Torsdag ble det kjent at Rødt ønsker å avlyse utlysningen av Sørlige Nordsjø II- og Utsira Nord-feltene av hensyn til stor kostnadsvekst og manglende kunnskap om miljøkonsekvenser.

Også utenfor Stortinget har det vært debatt. Blant annet har den tidligere lederen for Energikommisjonen, Lars Sørgard, uttrykt bekymring for det som kan bli et «subsidiesluk,» og bedt regjeringen vurdere å pause hele satsingen.

God naturforvaltning skal være et konkurransefortrinn i den norske havvindsatsingen, og relevante miljøkrav vil integreres i konsesjonen for havvindparken, heter det i en fellkes pressemelding fra partiene.

Både SV og Miljøpartiet De Grønne framhevet at disse elementene i avtalen som sentrale for dem i forhandlingene med regjeringspartiene. De er opptatt av at det ikke bare gjennomføres miljø- og naturkartlegginger før utbyggingen , men også at kunnskapen herfra tas med videre til nye havvindprosjekter senere.

– Det er viktig at vi nå ikke gjør samme feil som tidligere i historien – ved at vi skaper nye kriser når vi forsøker å finne løsningen på en annen, sa Une Bastholm i MDG.

Partiene fjerner reservasjonsprisen, slik at den endelige kontraktsprisen settes gjennom auksjonsmekanismen, i et håp om å presse prisen ned.

Enigheten innebærer dessuten at det skal tas inn grundige miljø- og faunakartlegginger i utredningen. Det er avgjørende for partiene å få på plass «mål og god kunnskap for å sikre god sameksistens og ivaretakelse av natur, miljø og marint liv».

(©NTB)

Flere nyheter: