Menu
Etter planene skal det bli gruvedrift på Engebøfjellet i Vevring, og avfallet skal dumpes i Førdefjorden. Foto: Marit Hommedal / NTB

Regjeringsadvokaten blir partshjelp i tvist om gruvedrift

Den norske stat ved Regjeringsadvokaten blir partshjelp for Nordic Mining når ankesaken om gruvedrift i Engebøfjellet skal opp i Høyesterett.

Av NTB | 15.05.2023 10:14:22

Natur og miljø: Det melder Nordic Mining i en børsmelding mandag.

Nordic Mining eier selskapet Nordic Rutile (NRU) som har knivet med Arctic Mineral Resources (AMR) om retten til gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden i Sunnfjord. I oktober i fjor vant Nordic Rutile rettssaken i Borgarting lagmannsrett, men grunneiere som eier AMR, anket dommen.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anken skal behandles i Høyesterett.

– Et grunnleggende spørsmål i saken gjelder statens rett til egne mineraler – det såkalte bergregalet. Standpunktet hos Direktoratet for mineralforvaltning er at statens rett gjelder selve bergarten (den fysiske steinen) som inneholder statens mineral. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet deler dette synet, heter det i børsmeldingen.

Nordic Mining vant saken både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Regjeringsadvokaten stiller nå som partshjelp på Nordic Rutiles side og vil for Høyesterett forsvare vedtakene i saken og anføre at Nordic Mining har rett til å ta ut og utnytte malmen på Engebø.

Gruveprosjektet er omstridt, blant annet fordi NRU vil deponere 250 millioner tonn overskuddsmasser i Førdefjorden. De skal etter planen utvinne mineralene rutil og granat. AMR ønsker å utvinne granat uten dagbrudd og deponi.

(©NTB)

Flere nyheter: