Menu
Energiminister Terje Aasland (Ap) foreslår flere endringer i energiloven. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Regjeringen vil stanse urealistiske kraftprosjekter tidligere – foreslår lovendring

Regjeringen vil frigjøre ressurser hos NVE og effektivisere behandlingen av nye kraftprosjekter. De foreslår flere endringer i energiloven.

Av NTB | 26.06.2024 07:03:06

Politikk: – Vi foreslår at NVE får en hjemmel til å avslutte behandlingen av konsesjonssøknader for urealistiske og mangelfulle energiprosjekter, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

I dag er Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) pålagt å behandle konsesjonssøknadene helt fram til avslag.

– Det ligger ganske mye og omfattende arbeid i det. Vi vil at de skal kunne prioritere ressursene på de prosjektene som det er mest sannsynlig at blir realisert, sier Aasland.

I dag er det kø hos NVE, og de har opprettet et hurtigspor for enkelte av søknadene.

Regjeringen foreslår også flere andre endringer i energiloven, blant annet en plikt om at de som eier strømnettet, må bygge ut og tilrettelegge for at nye prosjekter kan koble seg til.

– Mange steder er det nettilknytningen som er problemet. Det kan ta vinter og vår før planlagt produksjon av for eksempel vindkraft eller solkraft får koble seg på nettet fordi netteier bruker lang tid på å bygge det ut, sier han.

Regjeringen foreslår også å utvide maksvarigheten på nye konsesjoner fra 30 år til inntil 50 år, og nye fremdriftskrav i prosjektutviklingen.

Forslagene sendes nå ut på høring, med høringsfrist 30. august.

Endringene omfatter alle søknader om å bygge ut kraftproduksjon, både vindkraft og vannkraft, samt nettutbygginger.

Energiministeren håper tiltakene kan bidra til å gjøre det lettere å bygge ut mer nett og kraftproduksjon.

(©NTB)

Flere nyheter: