Menu
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ønsker at målet med prisrådet er å fastsette rett markedspris for fisken til bruk i skattefastsettelsen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Regjeringen vil opprette et uavhengig prisråd for havbruk

I forbindelse med grunnrenteskatten på havbruk vil regjeringen etablere et prisråd. Det vil gi fordeler, mener finansministeren.

Av NTB | 29.06.2023 09:09:01

Politikk: – Ved å innføre grunnrenteskatt på havbruk viderefører vi en tradisjon som har tjent oss godt som nasjon i mange tiår. De som setter av områder til havbruk, skal sitte igjen med mer penger, samtidig som vi legger til rette for en mangfoldig oppdrettsnæring som kan vokse videre og skape store verdier, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Ved fremleggelsen av forslaget om grunnrenteskatt på havbruk varslet regjeringen at den ville opprette et uavhengig prisråd. Høringsforslaget sendes ut torsdag med frist 4. september i år. Forslaget vil forenkle skattefastsettingen og være ressursbesparende både for næringen og skattemyndighetene, ifølge regjeringen. I tillegg vil det redusere muligheten for skattemotiverte tilpasninger.

– Nå legger vi fram forslag til prisråd for næringen. Det skal forenkle skattefastsettingen både for havbruksselskapene og for myndighetene samtidig som reelle priser legges til grunn, sier Vedum videre.

Målet med et uavhengig prisråd er å fastsette rett markedspris for fisken til bruk i skattefastsettelsen. Prisrådets oppgave skal være å fastsette markedsverdier for laks, ørret og regnbueørret, slik at oppdretterne kan legge disse prisene til grunn når de beregner brutto grunnrenteinntekt.

Forslaget om opprettelsen av et uavhengig prisråd ble varslet i forbindelse med fremleggelse av forslaget om grunnrenteskatt på havbruk. Grunnrenteskatten på havbruk ble vedtatt i Stortinget 31. mai i år.

(©NTB)

Flere nyheter: