Menu
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran går i bresjen for Regjeringens nye likestillingsstrategi for maritim sektor. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen vil ha økt likestilling i maritim sektor

Regjeringen lanserer en handlingsplan for økt likestilling i maritim sektor. – Et av våre viktigste oppdrag, sier fiskeriministeren

Av NTB | 06.06.2023 14:39:29

Sosiale forhold: I 2021 fattet Stortinget et enstemmig vedtak om å be regjeringen utarbeide en strategi for å øke likestillingen i den maritime næringen. Nå følger regjeringen opp dette, og legger fram en strategi med fire innsatsområder.

– Vi skal legge til rette for at næringen tiltrekker seg arbeidskraft og opprettholder sitt konkurransefortrinn i møte med endringer i markedet og samfunnet. Det er et av våre viktigste oppdrag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I tillegg til den nye strategien, sier Skjæran at han om kort tid vil ta initiativ til en samarbeidserklæring med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Erklæringen skal også rette seg mot et internasjonalt publikum.

Regjeringens nye strategi identifiserer fire innsatsområder for å bedre likestillingen:

* Rekruttering og rollemodeller

* Et arbeidsmiljø for alle

* Et arbeidsliv fritt for trakassering

* En tilpasset arbeidsplass

I dag er det generelt lav kvinneandel i maritim sektor. Blant dem som jobber om bord på skip, ligger andelen på 11 prosent, mens kvinneandelen i den bredere maritime næringen ligger på 21 prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: