Menu
Regjeringen har bestemt at Ikea ikke får bygge et varehus på Delijordet i Vestby kommune. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen griper inn: Ikea får ikke bygge på kornåker i Vestby

Regjeringen setter foten ned for Vestby kommunes ønske om å bygge Ikea på en kornåker. – Viktig for nasjonale interesser, sier landbruksministeren.

Av NTB | 19.10.2023 10:22:28

Økonomi og næringsliv: Ikea har ønsket å oppføre et varehus på Delijordet i Vestby kommune. Prosessen har drøyd i mange år, men nå sier regjeringen nei til å gjøre kornåkeren til varehus.

De innfører et midlertidig bygge- og deleforbud – stikk i strid med hva Vestby kommune selv ønsket, og i strid med Senterpartiets ønske om lokal selvbestemmelsesrett.

– Det er fordi jordvern er en nasjonal interesse. Da er det viktig at vi tar nasjonale hensyn også i lokale saker, sier landbruksminister Geir Pollestad (Sp) til NTB.

– Muligheter for alternativ lokalisering for Ikea kan da vurderes i dialog med kommunen, skriver regjeringen.

Pollestad sier det er en veldig gledelig beslutning fra et matjordperspektiv.

– I Norge har vi 3 prosent areal vi kan produsere mat på. Vi trenger å øke matproduksjonen i en stadig mer urolig verden. Da har vi sett veldig tøffe nasjonale føringer. Det er det vi nå skal vurdere i denne saken, sier han.

– Departementet vil ha dialog med Vestby kommune om den videre prosessen, skriver regjeringen.

Pollestad sier han ikke vil forskuttere prosessen, men at han som landbruksminister skal argumentere for at åkeren skal brukes til matjord.

– Det har vært en vanskelig sak for Vestby kommune. Jeg forstår godt at næringsvirksomhet er fristende. Men for oss er det viktig å se det nasjonale perspektivet, sier landbruksministeren.

Kommunal- og distriktsdepartementet skriver at de har merket seg den lokale prosessen, og mener det er nødvendig å gjøre en vurdering av arealformålet fra nasjonale mål og interesser.

Regjeringen understreker at den ikke har tatt stilling til den framtidige arealbruken. Kommunen har avsatt arealet til forretningsformål.

Flere nyheter: