Menu
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) åpner pengesekken og fordeler 81 millioner kroner til fire bransjeprogram for gratis utdanningstilbud til ansatte. Arkivfoto: Joakim Halvorsen / NTB

Regjeringen gir 81 millioner kroner til gratis utdanning i fire bransjer

Regjeringen deler ut penger til fire bransjeprogram for å møte behovene i arbeidslivet. og legge til rette for kompetanseheving for de ansatte,

Av NTB | 06.06.2023 07:08:48

Politikk: Bransjene som får penger til utdanningstilbud for sine ansatte, er industri- og byggenæringen; avfall- og gjenvinningsbransjen; jordbruk, skogbruk og gartnerinæringen; og maritim næring.

– En av nøklene til å møte behovene i et raskt skiftende arbeidsliv, er å la ansatte få kompetansepåfyll på jobb. Vi merker at det er stort behov for slike fleksible etter- og videreutdanningstilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Bransjeprogrammene er et spleiselag mellom staten og partene i arbeidslivet. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere skal lage relevante utdanninger, mens bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.

(©NTB)

Flere nyheter: