Menu
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) får trolig viljen sin om folkeavstemning om kommunedeling i Søgne og Songdalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen foreslår lovendring – vil sikre folkeavstemning om kommunedeling på Sørlandet

Regjeringen la torsdag fram et lovforslag som vil sikre folkeavstemning i Søgne og Songdalen, slik at de to tidligere kommunene igjen kan bli selvstendige.

Av NTB | 21.09.2023 11:23:04

Politikk: Fædrelandsvennen skriver at lovforslaget er i tråd med det som ble sendt ut på høring i vår. Blir loven vedtatt, kan regjeringen gjennomføre en folkeavstemning selv om det lokale kommunestyret sier nei. Folkeavstemningen vil etter planen skje neste år om lovforslaget skulle bli vedtatt.

Innbyggerne i Søgne og Songdalen vil bli spurt om de fortsatt ønsker å være del av Kristiansand, eller om de vil bli egne kommuner. Søgne kommune ble slått sammen med Kristiansand og Songdalen fra årsskiftet 2020. I en folkeavstemning i 2016 var det flertall mot sammenslåing både i Søgne og Songdalen.

Helt konkret foreslår regjeringen en endring i den såkalte inndelingsloven – lov om fastsetting av kommune- og fylkesgrenser.

Regjeringen foreslår at Kommunal- og distriktsdepartementet får en særskilt hjemmel til å gjennomføre «innbyggerhøringer» – altså folkeavstemninger – i saker der departementet har tatt initiativ til å utrede grenseendringer.

– I slike saker vil det være viktig å få utredet og opplyst saken best mulig. Regjeringen mener innbyggernes mening om saken er sentral informasjon i vurderingen av om endringen skal gjennomføres, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Flere nyheter: