Menu
Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) legger fram pensjonsreform. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Regjeringen foreslår å øke pensjonsalderen i takt med levealderen

Gradvis økning i pensjonsalderen, bedre pensjon for uføre og flere andre tiltak er med i regjeringens forslag til pensjonsreform.

Av NTB | 15.12.2023 09:21:19

Arbeidsliv: Det sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse fredag morgen.

– Folk skal ha trygghet for pensjonene sine, både nå og i framtida. Grepene vi foreslår er nødvendig for å sikre et mer rettferdig pensjonssystem, sier Brenna.

Endringen i pensjonsalderen skal gjelde fra og med 1964-kullet, og øke med rundt ett år for hvert tiår. Tanken er at pensjonsalderen skal øke i takt med økning i forventet levealder. Dermed må de som er født i 1974, jobbe ett år lengre, og de som er født i 1994, må jobbe tre år lengre enn dagens pensjonsalder på 67 år.

I tillegg skal uføre sikres en bedre alderspensjon. Den øvre alderen for uføres opptjening til alderspensjon skal økes fra 62 til 65 år. Minstepensjonistenes ytelser skal reguleres på en bedre måte, slik at de også får mer i pensjon.

Fra før er det kjent at problemstillingen med de såkalte «sliterne» – folk med fysisk krevende yrker – skal settes over til et nytt utvalg bestående av partene i arbeidslivet.

– Vi må forhindre at arbeidstakere ikke kan stå lengre i arbeid, kommer mye dårligere ut enn arbeidstakerne som makter det, sier Brenna.

Stortingsmeldingen som legges fram av Brenna, følger dermed i det store og hele Pensjonsutvalgets anbefalinger som ble lagt fram i juni i fjor.

Flere nyheter: