Menu
Det kommer til å ta tid å få prisveksten ned, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Geir Olsen / NTB

Regjeringen forberedt på økonomisk bråbrems og massiv økning i ledigheten

Regjeringen ruster seg mot kraftig brems i økonomien og massiv vekst i ledigheten, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han håper det ikke skal gå så langt.

Av NTB | 29.06.2023 15:59:02

Politikk: – Skulle vi få en kraftig økning i ledigheten, så er vi klare til å møte det, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB etter å ha holdt regjeringen oppsummerende pressekonferanse for sommeren.

Han poengterer at bildet så langt tyder på at vi slipper unna tilsvarende opplevelser som de som rystet samfunnet på slutten av 1980-tallet, da boliglånsrentene ble tosifret, ledigheten økte kraftig i flere år og mange bedrifter gikk konkurs.

Bakteppet den gangen var ikke helt ulikt det vi kan stå overfor nå: prisveksten hadde festet seg på et høyt nivå med påfølgende renteøkninger og dramatiske konsekvenser for husholdningene, for å nevne noe.

– Dette er noe du er forberedt på nå?

– Ja, vi må være forberedt på det. Men jeg håper jo vi skal slippe det, sier Støre.

Men rentehoppene fra det rekordlave 0 til dagens 3,75 prosent har så langt hatt liten virkning – og prisveksten er fortsatt langt over målet på 2 prosent.

– Hvor sterk må oppbremsingen i økonomien og eventuelt økningen i ledigheten blir før dere griper inn?

– Vi skal i hvert fall ikke gripe inn for sent. Jeg håper jo at vi kan klare å komme gjennom dette uten at det skjer. Men jeg synes det er viktig å si fra om at vi har en beredskap for det, sier Støre.

Mye er uansett annerledes i dag enn på 1980-tallet – renta var bundet til dollarkursen, man hadde devalueringer og en annen type økonomi. Men den viktigste lærdommen fra den gangen er at når prisstigning og renter fester seg på et høyt nivå, så er det veldig tungt å få dem ned igjen, poengterer Støre.

– Lubna forteller om hvor viktig åpne dører og lavere terskler var for at hun skulle få delta i idrett og kultur. Det er en viktig påminnelse nå – i en tid da mange i landet vårt opplever krevende økonomiske tider, sa han.

Mengder med jordbær som skulle serveres sultne journalister, måtte pakkes vekk da sommerpressekonferanse måtte avlyses på kort varsel. Men ikke ett bær var gått til spille. Jordbærene ble torsdag servert som syltetøy på nystekte sveler.

– Det er et viktig grep i regjeringens satsing på sirkulærøkonomi, sa en spøkefull Støre om bærene som var blitt «sirkulert til syltetøy».

Riktignok hadde de gått til innkjøp av ferske bær også. Og svelene, framholdt Støre, måtte ses i sammenheng med at regjeringen fører en politikk for billigere ferger, blant annet på Vestlandet

– Da vi la fram statsbudsjettet i fjor, var det mange som mente at nå styrte vi mot høy arbeidsledighet, konkursras og kraftig nedgang i norsk økonomi. Utviklingen viser noe annet, sa Støre.

– Aldri før har flere vært i jobb. Yrkesdeltakelsen som falt gjennom et tiår, har snudd og går opp igjen, fortsatte han.

Dersom arbeidsledigheten for alvor begynner å stige, skal regjeringen gjøre det den kan for å motvirke dette, lovet han.

– Målet er å komme gjennom denne perioden som et av landene i Europa med lavest ledighet. Det at vi har lav ledighet, er en viktig buffer mot at renta øker og at det er dyrere å betale for lån, sa Støre.

– Det er litt andre omstendigheter rundt inflasjonen, men oppgaven er det samme. Vi må unngå at vi får en nedgangstid, unngå høy arbeidsledighet og unngå en serie med konkurser. Og så må vi være forberedt på at det vil ta tid å få prisveksten ned, sa han.

– Det frustrerer mange, det kan jeg forstå. Men det finnes ikke en rask løsning, verken i Norge eller i andre land. Mye av prisveksten drives av importen. Når det er prisvekst ute, kommer denne til Norge, sa han.

Trygg og ansvarlig pengebruk er løsningen, ifølge Støre.

– Kommer prisveksten ut av kontroll, vil det ikke være rentebrev folk får i innboksen, det vil være oppsigelsesbrev, sa han.

– Det må vi gjøre og skal vi gjøre alt vi kan for å unngå. Så langt, halvveis ut i 2023, må jeg si at det går rimelig bra.

Både NHOs tall og det som framgår av Norges Banks prognoser, viser at det fortsatt er høy aktivitet i økonomien og sterk etterspørsel etter arbeidskraft, poengterer statsministeren. De fleste prognoser legger til grunn at aktiviteten i norsk økonomi skal noe ned og at ledigheten uunngåelig vil øke noe. Sentralbanken har innrettet pengepolitikken for å gi økonomien en myk landing.

Pressekonferansen i den veltrimmede hagen til regjeringens representasjonsbolig et steinkast bak Slottet skulle egentlig holdes fredag i forrige uke, men ble utsatt da Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg som kultur- og likestillingsminister etter å ha brutt habilitetsreglene. Støre benyttet anledningen til å fremsnakke hennes etterfølger i departementet, Lubna Jaffery.

Støre brukte tid på å tegne et situasjonsbilde av norsk økonomi og framholdt med styrke at «trygg økonomisk styring» har vært avgjørende for regjeringen i en turbulent tid med tøffe konsekvenser av raskt stigende rente og en prisvekst som rammer de svakeste hardest.

Han understreket at det kommer til å ta tid å få prisveksten ned, og sa at det er avgjørende å forhindre at det som skjedde på 1980-tallet, skjer igjen.

Flere nyheter: