Menu
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen prioriterer trygghet i budsjettforslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen bruker 418,7 milliarder oljekroner i revidert budsjett

Regjeringen vil bruke 418,7 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett. Det er under handlingsregelen og anslås til 2,7 prosent av oljefondets verdi.

Av NTB | 14.05.2024 08:10:14

Arbeidsliv: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier regjeringen har prioritert trygghet i budsjettforslaget, med satsing på forsvaret, politiet og støtte til Ukraina.

– Når man ser helheten i dag, vil man se at det er veldig ansvarlig budsjett, veldig trygg oljepengebruk, godt under handlingsregelen, sier Vedum.

– Det mest gledelige for alle, er at i år ligger det an til at vi får reallønnsvekst. Det brede lag får bedre hverdagsøkonomi.

Vedum beskriver budsjettforslaget som «veldig ansvarlig» og viser til at oljepengebruken ligger under handlingsregelen.

Vedum sier også at hovedprioriteringen er å satse på tryggheten til folk i Norge. De store budsjettøkningene går til Forsvaret, politiet og sykehus, samt støtte til Ukraina, påpeker han.

– Tallene viser at det ligger an til at folk får bedre råd i 2024, og at det kommer til å være veldig lav ledighet og høye investeringer. Det er veldig bra, sa Vedum da han gjestet NRKs Politisk kvarter.

Utviklingen i norsk økonomi har vært noe sterkere enn regjeringen la til grunn i budsjettet i fjor høst, selv om renten virker innstrammende og inflasjonen har vært høy, skriver regjeringen i budsjettforslaget.

Videre skriver de at det fra tredje til fjerde kvartal i fjor ble sysselsatt 135.000 flere personer, de aller fleste i privat sektor.

Den registrerte ledigheten har holdt seg på 1,9 prosent av arbeidsstyrken siden august i fjor.

Prisveksten er på vei ned, skriver regjeringen, som venter økt kjøpekraft. Dessuten tror regjeringen at boliginvesteringene vil ta seg opp igjen. Samlet er det lagt til grunn vekst i fastlandsøkonomien med 0,9 prosent i år.

Han framhever også at arbeidsledigheten har holdt seg lav. Det ventes at ledigheten vil ligge på 2 prosent i år, går det fram av hovedtallene i budsjettet. Det er en økning fra i fjor, da raten lå på 1,8 prosent.

Flere nyheter: