Menu
Sametingspresident Silje Karine Muotka (t.v.) møtte landbruksminister Sandra Borch (Sp) og Terje Aasland (Ap) torsdag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Regjeringen beklager menneskerettighetsbrudd i Fosen-saken – demonstrasjonene fortsetter

Etter over 500 dager beklager olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) menneskerettsbruddene overfor reineierne på Fosen. Men fortsatt er det helt uvisst hvilke tiltak som skal iverksettes.

Av NTB | 02.03.2023 18:45:39

Økonomi og næringsliv: Etter en uke med illsinte demonstrasjoner kom beklagelsen – først i et møte Aasland hadde med reineiere på Fosen torsdag. Litt senere, etter et mye omtalt møte med sametingspresident Silje Karine Muotka, gjentok statsråden beklagelsen.

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt for reindriftssamene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur, sa Aasland.

– De har over lang tid stått i en krevende og uavklart situasjon. Det er jeg lei meg for, sa han.

– Den betyr at regjeringen erkjenner at det pågår et menneskerettsbrudd. Det har de ikke villet gjøre til nå, sier hun til NTB.

Neste uke skal Muotka møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Finnmark. Også han ga samene en beklagelse torsdag.

– Regjeringen beklager i dag overfor reindriftssamene på Fosen. De har opplevd en stor belastning på grunn av konsesjonsvedtakene fra 2013, sier Støre til NTB.

Demonstrantene som hadde tatt oppstilling utenfor Olje- og energidepartementet, blant dem sanger og Stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksen, var mindre fornøyde.

– Vi hører at Aasland beklager gjentatte ganger, men vi hører også at det fremdeles er vanskelig for ham å ta ordet menneskerettighetsbrudd i sin munn, sier Isaksen til NRK.

Ifølge prosjektlederen for Fosen-demonstrasjonene, Elle Nystad, kommer demonstrasjonene til å fortsette.

– Så lenge de ikke klarer å anerkjenne at det er et pågående menneskerettighetsbrudd og fordi de ennå ikke har konkrete tiltak, fortsetter vi aksjonen i morgen, sa hun til VG torsdag ettermiddag.

– Vi er ikke enige på alle punkter. Men vi er enige om at vi må sette i gang i løpet av mars, opplyste han på en pressekonferanse etter møtet med Muotka.

Regjeringens mål er å få til en sameksistens mellom reindriften og vindkraftverkene på Fosen. Men hva som konkret skal til for å oppnå målet, er fortsatt helt i det blå. Foreløpig ligger ingen forslag til løsninger på bordet.

– Det er dette vi nå skal utrede. Jeg vil understreke at vi på nåværende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger, sier Aasland.

– De vil vi søke å imøtekomme i den grad det er mulig, sier han.

Muotka har tidligere uttalt at det ikke finnes noen annen løsning enn å rive de 151 vindturbinene i vindparkene Roan og Storheia på Fosen.

Til NTB sier hun at dette fortsatt er målet, men at hun så langt er fornøyd med at hel eller delvis riving nå skal tas inn som en del av utredningsprogrammet.

– Vi er opptatt av å sikre en bærekraftig reindrift på Fosen. Det er det regjeringen jobber med når vi skal følge opp høyesterettsdommen som er kommet. Den må vi ta konsekvensene av, slo hun fast på pressekonferansen.

Borch ville imidlertid ikke svare på spørsmål fra NTB om det betyr at vindmøllene må rives dersom det viser seg at det ikke er mulig å ha både vindparker og en levedyktig reindrift.

Men regjeringen tar kritikk på at prosessen etter høyesterettsdommen ikke har vært god nok og har gått altfor langsomt, sier landbruksministeren.

Sametingspresidenten, som stilte i vrengt kofte på møtet, mener beklagelsen er svært viktig og avgjørende for at man kan komme seg videre i prosessen.

Framover skal regjeringen og Sametinget bli enige om premissene for et utredningsprogram for reindrifta på Fosen. Det vil Aasland ha på plass innen kort tid.

Samtidig ber han reineierne om å komme med innspill til kortsiktige tiltak som kan iverksettes straks.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) deltok også på møtene, ettersom hennes departement er ansvarlig for reindrift.

Flere nyheter: