Menu
Fra 1. desember vil trolig langt flere enn i dag kunne få HC-kort, som gir parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Regelendring kan føre til mangel på HC-plasser

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon krever at det blir gjort grep om parkeringssituasjonen. Fra 1. desember kan flere enn i dag kunne få HC-kort for parkering.

Av NTB | 19.09.2023 03:52:22

Politikk: Per dags dato er det 59.627 gyldige HC-kort i Norge, men bare 15.250 HC-plasser er registrert i det landsdekkende Parkeringsregisteret, får Dagsavisen opplyst fra Vegvesenet.

Fra 1. desember vil langt flere enn i dag kunne få HC-kort, som gir parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Endringene har vært etterspurt. Flere påpeker forskjeller i kommunenes tildelingspraksis og har pekt på behovet for et klarere og mer forutsigbart regelverk.

– Med de nye retningslinjene vil det bli enklere for saksbehandlerne i kommunene å håndtere søknader om HC-kort, sier Cato Lie, seniorrådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Det vil betyr at flere får HC-kort enn hva som er tilfellet i dag, tror han.

– Fordi regelverket blir tydeligere og fordi den enkelte skal kunne få HC-kort etter behov, sier Lie.

Regjeringen varslet i august at reglene for HC-kort skulle gjennomgås.

(©NTB)

Flere nyheter: